Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Ågern eller Ögern - Storskifte 1811

Länkar

Rubriksidan - Ågern och Hamnskär

Rubriksidan - Konst och Kultur i Hörneåfors

Rubriksidan - Kultur och sport i Hörneåfors

Rubriksidan - Hörnefors Historia

Rubriksidan - Bruket

Läsarnas artiklar om Ågern

Bertil Forsgren om Bönhus-Andersson

Hotellet på Ågern blir Kooperativa

Hotellet på Ågern - Anno 2016

Erik Idhult - Bråvalla - en familjehistoria

Erik Idhult - mer från Tempo-Foto

Gunnar Johanssons fråga om Kooperativa Polisen

Gunnar Johanssons minnen från Ågern

Idhult - om - Ågern och bostäder under 1940-talet

Julklappar från Gunnar Johansson

Julklappar 2019 från Gunnar Johansson

Julklapp 2019 No2 från Gunnar Johansson

Per Knutsson minns Bönhuset på Ågern

Rune Öström minns Ågern och Hamnskär

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 1

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 2

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 3

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 4

Ulla Lindströms tidningsklipp

Ågern i minne - med Torsten Anderssons karta

Ågern i bild - Bangatan 24, 25, 26 och 27

 

Mo och Domsjös Bostäder maj 1944

Karta 1944 över Ågern och Hamnskär

Statarlängan 1944

 

Hamnskär 1944

Hamnskär nr 1-2

Hamnskär nr 3-4-5-6-7

Hamnskär nr 8 Herrgården

Hamnskär nr 9 Bagar/Tvätt-stugan

Hamnskär nr 10-11-12-14

Hamnskär nr 13-15-38

Hamnskär nr 16-17

Hamnskär nr 18

Hamnskär nr 19

Hamnskär nr 20

Hamnskär Mässen

 

Ågern maj 1944

Ågern nr 24-25-26-27

Ågern nr 28

Ågern nr 29

Ågern nr 30

Ågern nr 31 Paradiset

Ågern nr 32

Ågern nr 33

Ågern nr 34

Ågern PINAN

Ågern nr 35

Ågern nr 39

Ågern nr 40 och 40a

Ågern nr 41 Nordpolen

Ågern nr 42

Ågern nr 43 Paviljongen

Ågern nr 45 Sjövillan

Ågern nr 48 Edens Lustgård

Ågern nr 55

Ågern nr 55b

Ågern nr 56

 

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ågern eller Ögern - Storskifte 1811

I denna artikel återkommer vi till historien om Ågern. Vid denna del av Hörnefors byggdes ett brukssamhälle upp vid början av 1900-talet, ned mot Hamnskär och dåtida Hörnefors Sulfitfabrik.

Flertalet av de gamla husen på Ågern är rivna. Det finns en artikelserie om dessa hus på Ågern och angränsande Hamnskär. Här växte fotbollslegenderna Nordahl upp, vilket skrivits om.

Stor-Skifte 1811 Hörneå och Bäck

Bild 1. En karta från 1960 men originalet är från 1811.

Skribenten har förundrats varför Ågern heter Ögern på officiella kartor. Ett försökt till förklaring gjordes i artikeln Ågern i minne - med Torsten Anderssons karta. En kort förklaring är att "öger" betyder "stenig mark" eller en "ö", med samma bakgrund som ordet "öre". Exempel i närområdet är Rovögern norr om Umeå. Tar man hjälp av nätet ges förslag att "ör" = stengrund eller sandbank, grus och dylikt, även (i synnerhet stenig) holme. Ordet "åger" betyder istället "ocker" på danska och norska och kanske även i fornnordiska språk.

Vi återkommer här till denna fråga "åger" eller "öger", ett ämne som nog bara intresserar enstaka läsare av Becken-Webben. Hjälp hittas i en karta från 1811 om "storskifte".

Ågern

Bild 2. Upptill i kartan utgörs av landområde och nedtill är bottenvikens kustband. Se texten för detaljer.

Som ordförande i bysamhälligheten får man förtroendet att vakta en hög av gamla dokument och kartor. I en rulle fanns en karta som gått av på mitten, men som kunde fogas ihop i Photoshop. Kartan var bara från 1960, men återger ett avsnitt av en karta från storskifte 1811 med fokus på fiskerätt i havet. Originalkartan 1811 torde finnas på Lantmäteriet. Originalkartan till "laga skifte" 1885 finns dock bevarad i byns förvar.

Tillägg 2022-12-30
Dagens Lantmäterimyndighet erbjuder oanade möjligheter att söka information och kartor. Så även historiska kartor för Bäck och Hörne byar. Karta för storskifte saknas i byns arkiv (Bäck), men original kan möjligen finnas i grannbyn Hörne. Dessa byar satt ihop administrativt fram till storskifte, som påbörjades 1778 fram till 1811. Nu spelar inte detta någon roll, då alla dessa tänkbara och otänkbara kartor laddats ned digitalt från Lantmäteriet. Ursprung till kartan i bild 2 återges nedan.

Storskifte 1807

Bild 2b. Kartan i bild 2 1811 visar sig vara en avritning av flera kartor från storskifte 1807. Här återges Hörne södra. Plats för bygget av Rosornas Kyrka 1907 har markerats. Längst ned ses ön "Hamnskärsören". Betydande uppgrundning och utfyllnad sker i de södra delarna, inför bygget av Hörnefors Sulfitfabrik 100 år senare. Publicering av bilden strider inte mot Lantmäteriets regler om copyright.

Slut tillägg 2022-12-30

Generalstabskarta 1971

Bild 3. År 1971 på officiell "Generalstabskarta" heter Ågern Ögern. Det som förr hette "Långören" i bild 2 har fått förbindelse med land och heter nu "Långgrundet", vilket är logiskt. "Wästrefjärden" heter nu "Fabriksviken".

År 1811 hette inte Ågern vare sig Ågern eller Ögern utan Ågrundsskaten (se bild 2). Där noteras även namnet "Långören" nere till vänster, en ö som just kallas "ör". På samma sätt ses "Hamnskärsören". Litterering "A" i kartan betyder Hörneå/Bäcks hemman 1-5 som till väsentliga delar köpts upp av Hörneå Järnbruk. Detta järnbruk köps därefter upp av Frans Kempe som del i Mo och Domsjö AB och uppbyggandet av Hörnefors Sulfitfabrik och Pappersbruk. Fastigheter Hörneå 1-5 kommer senare ges beteckningen Hörneå 8, vilket vi återkommer till i en framtida artikel.

I bild 2 kan man inte låta bli att förundras över "Wästrefjärden" och "Västerfjärden" på var sin sida om "Ågrundsskaten". Det beror nog på vilken sida av Hörneå 6-7 (Bäckens bönder) eller Hörneå 1-5 (Hörneå Bruk) man står på och vad som ligger åt väster. En annan förklaring är att "Wästrefjärden" och "Västerfjärden" var samma fjärd, då dagens Ågern var en ö. I en mycket gammal artikel på Becken-Webben utvecklades ämnet "Topografihistoria". Höjdkurva för 5 meter backar tillbaka till 1500-talet, en tid då i princip hela dagens Hörnefors låg under vatten, nedanför Bruket. Gradvis kommer högre belägna områden bilda skär och "ör".

Hamnskär var redan på 1500-talet en liten ö då dagens skär har en del höga bergsklackar (så höga som 13 meter visar det sig). De högsta delarna av dagens Ågern är 5 meter, där gamla Brukshotellet byggdes för 100 år sedan och som blev Konsum på Ågern. Området strax norrut vid dåtidens Idrottshus och fotbollsplan och dagens "Hugås Veranda" har en höjd på 3 meter, och således var det kring år 1700 (landhöjning ca 3 meter) som Ågern var en egen ö/ör/öre/öger (1-2 meter över havet) och Wästre- och Väster-fjärdarna satt ihop.

Ågern 2022

Bild 4. År 2022 på officiell "Lantmäterikarta" heter Ågern fortsatt Ögern.

Bild 5. Sidan 220 i tidskriften Västerbotten nr 4, 1991 om Ortsnamn.

Stöd för att "Ågern" kan ha grund i "Ögern" hittas i Västerbottens Museums tidskrift "Västerbotten nr 4, 1991" som avhandlar Ortsnamn.

Men, en alternativ och enkel förklaring är att Ågern hette Ågern och inte Ögern. De som bodde på "Ågrundsskaten" tröttnade på detta komplicerade ord. Istället förenklades "Ågrundsskaten" till "Ågern"? Att säga "jag går hem till Ågern" är lättare än "jag går hem till Ågrundsskaten"?

"Jag går hem till Max" är ett annat uttryck med koppling till Hörnefors, som vi återkommer till.

Gunnar Engström, 2022-12-27

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se