Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Ågern och Hamnskär

Länkar

Rubriksidan - Konst och Kultur i Hörneåfors

Rubriksidan - Kultur och sport i Hörneåfors

Rubriksidan - Hörnefors Historia

Rubriksidan - Bruket

Läsarnas artiklar om Ågern

Bertil Forsgren om Bönhus-Andersson

Hotellet på Ågern blir Kooperativa

Hotellet på Ågern - Anno 2016

Erik Idhult - mer från Tempo-Foto

Gunnar Johanssons fråga om Kooperativa Polisen

Gunnar Johanssons minnen från Ågern

Julklappar från Gunnar Johansson

Julklappar 2019 från Gunnar Johansson

Julklapp 2019 No2 från Gunnar Johansson

Per Knutsson minns Bönhuset på Ågern

Rune Öström minns Ågern och Hamnskär

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 1

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 2

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 3

Torbjörn Hammarström - en vandring på Hamnskär - del 4

Ulla Lindströms tidningsklipp

Ågern i minne - med Torsten Anderssons karta

Ågern i bild - Bangatan 24, 25, 26 och 27

 

Mo och Domsjös Bostäder maj 1944

Karta 1944 över Ågern och Hamnskär

Statarlängan 1944

 

Hamnskär 1944

Hamnskär nr 1-2

Hamnskär nr 3-4-5-6-7

Hamnskär nr 8 Herrgården

Hamnskär nr 9 Bagar/Tvätt-stugan

Hamnskär nr 10-11-12-14

Hamnskär nr 13-15-38

Hamnskär nr 16-17

Hamnskär nr 18

Hamnskär nr 19

Hamnskär nr 20

Hamnskär Mässen

 

Ågern maj 1944

Ågern nr 24-25-26-27

Ågern nr 28

Ågern nr 29

Ågern nr 30

Ågern nr 31 Paradiset

Ågern nr 32

Ågern nr 33

Ågern nr 34

Ågern PINAN

Ågern nr 35

Ågern nr 39

Ågern nr 40 och 40a

Ågern nr 41 Nordpolen

Ågern nr 42

Ågern nr 43 Paviljongen

Ågern nr 45 Sjövillan

Ågern nr 48 Edens Lustgård

Ågern nr 55

Ågern nr 55b

Ågern nr 56

 

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Ågern och Hamnskär

Här skapas en ny rubriksida, om Ågern och Hamnskär. Redan tidigare har en hel rad artiklar publicerats om Ågern i synnerhet, och som rönt intresse hos läsare. Ågern kan beskrivas som en "geografisk förbindelse" mellan det Hörnefors som byggdes upp söder om Bruket (det gamla järnbruket) och den nya Sulfitfabriken på Hamnskär. Landhöjningen gjorde att den nya fabriken kunde byggas på en tidigare ö. Det mellanliggande Ågern utgjorde en perfekt plats för bostadsbebyggelse, ämnad åt arbetare vid fabriken.

Som komplement till denna rubriksida hänvisas till den tidigare sidan "Hörnefors Historia" där artiklar om Ågern samlats i olika former.

Hus på Ågern

Bild 1. Här ses ett av många hus på Ågern. Detta är bostad nr 28, fotad just innan den rivs. Läsare hänvisas till artikeln "Ulla Lindströms tidningsklipp"

Det som gjorde att en ny titelsida om Ågern och Hamnskär skapades var en pärm som lämnades till Redaktionen av Hörneforsbon Lars Brännström. Lars arbetar inom Umeå Kommun och med äldre invånare och boenden. I pärmen återges alla hus på Ågern och Hamnskär i maj månad 1944, med hyresgäster i numrerade hus. Hela 860 personer omnämns, i 181 lägenheter, och 36 flerfamiljshus, och många av den typ som återges i bild 1.

I varje lägenhet 1944 bodde ett par, en änka eller ensamboende. Därtill anges barn. Det förblir oklart om barnen är hemmaboende eller inkluderar även de "utflugna". I ett av husen (32:an) bodde många änkor, med lista av barn. Ifall ålder framgått hade man kunna förstå situationen bättre. Det kan röra sig om make som förolyckats i unga år i arbetet, med kvarvarande barn i hemmet, eller att änkan bor kvar i hög ålder och att barnen är utflugna.

Dessutom förekommer här och var förkortningen "PH-49". Detta kan möjligen markera att man flyttat till pensionärshem 1949, men det kan lika gärna betyda något helt annat.

Många barn från 1944, och möjligen någon förälder, kan finnas bland dagens läsare av Becken-Webben. En av ambitionerna med att summera historien kring Ågern och Hamnskär 1944 var just detta enligt Lars Brännström, som värdefullt för äldre inom Hörnefors. Lars berättar också att dessa bilder och namnlistor varit öppet exponerade på Hörnefors Kommundelshus. Det är dock alltid känsligt att exponera personers namn på nätet.

Arbetet med att kartlägga Ågerns bostäder gick under namnet "Vem bodde var 1944". Detta var en ABF-cirkel i PRO:s regi där minnesgoda Hörneforsbor återskapat historien tillsammans. Husens exteriörer har ritats av Gunnar Öqvist och kartarbeten av Lars G. Karlsson. Årtalet då detta gjordes anges till våren 2001. Man förmodar att det även funnits en förteckning över hyresgäster eftersom maj 1944 anges så tydligt.

I materialet "Vem bodde var 1944" berättas att det rörde sig om "Mo och Domsjös" bostäder för tjänstemän och arbetare i Hörnefors. På Ågern och Hamnskär fanns inte så mycket andra hus än just dessa, och en Sulfitfabrik.

Ågern nr 28

Bild 2. Huset nr 28 i bild 1 ses här i Gunnar Öqvists ritning. I en separat artikel namnges de som bodde i 28:an år 1944.

I en introduktion till projektarbetet "Vem bodde var 1944" berörs även den så kallade ”Statarlängan” på Bruket (dagens Vandrarhem). Det noteras att denna tillkom redan på järnbrukets tid och långt före 1944. Även där bodde familjer och arbetare som tjänstgjorde vid den nya Hörnefors Sulfitfabrik ca 2 km söderut på Hamnskär. Järnbruket var nedlagt då Sulfitfabriken startade. I pärmen finns en bild på "statarlängan" som kommer visas i en kommande artikel.

I "Vem bodde var 1944" berättades även om 35-40 enfamiljshus som var utspridda på ett större område inom Hörnefors och där arbetare bodde. Omkring 1940-1950 byggdes omkring 65-70 egnahem i planerade områden av det centrala och nya Hörnefors.

Gunnar Engström, 2016-04-03

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se