Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hörneå 2022

Året i bild

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bilder och minnen från 2022

Årskavalkaden för år 2022! Ett år då Covid ersattes av herr Putins verksamhet i öst, blandat med inflation och höga elpriser.

Året 2022 på Becken-Webben inleddes med en notis om att minnas Karl-Erik Bergström som gick bort på luciadagen 2021, 100 år gammal.

Björk

Spår i snön 2022

Spår i snön, blev det periodvis 2022.

Becken Skidstadion 2022

Bild 1. En vacker bild på ett vackert skidspår vid Becken Skidstadion. Bilden är tagen av spårdragare Fredrik Schaeder. Platsen ser ut som Ravelmyren.

Ulf Hahlins snöspår 2022

Bild 2. Efter att denna artikel publicerats skickade bybon Ulf Hahlin en spektakulär snöbild till Redaktionen, med orden "spår i snön". Förutom mängder av spår i snön ses i nedra högra hörnet avtryck av vingspetsar från en kraftfull fågel.

Tallplantor i snön

Bild 3. En mönsterbild hur det ska se ut - fin snö.

Skoter 2022

Bild 4. En mindre vacker bild, på åkrarna vid E4 nedanför Tord Frölings hus, en lekstuga av besökande skotrar.

Snö innebär tyvärr snöskoter. Dyra skogsplantor lever ett farligt liv, sina första 20 år på denna planet innan de förhoppningsvis står emot en skoter.

Björk

Vinter-rally i Hörneåskogen 2022

En stor händelse i Västerbotten var svenska rallyt som flyttat från tidigare Värmland till snön i norr. En av sträckorna (läs mer via denna länk) 2022-02-26 hade målgång i Hörneåskogen, med start norr om Långed.

SS Långed svenska rallyt

Bild 1. En karta över sträckan Långed, förbi byn Ängersjö och med målgång till höger i Hörneskogen. Röd pil markerar var Redaktionen hade sin postering under rallyt - i Långed centrum.

Svenska rallyt

Bild 2. Fotat från ca 100 m avstånd med mobilkamera. Gäller att hitta en lucka bland träden och hålla kameran still.

Rolf Rehnmark

Bild 3. Bybon Rolf Rehnmark hade tagit skotern ut i Hörneåskogen. Där var publiken glesare. Här har Rolf fotat svensken Oliver Solberg.

Rolf Rehnmarks snömoln

Bild 4. Denna bild kom också från Rolf, med ett snömoln. Det var en utmaning att fota i höga hastigheter, lätt att missa ekipaget.

Björk

Becken Skidstadion 2022-03-10

Vårvintern 2022 är ovanligt bra för skidor, ett tag. Många kommer till byn och Becken Skidstadion, och spåren har fått nytt liv. Läs mer via denna länk.

Karta mars 2022

Bild 1. Becken Skidstadion med utökad stäckning. Det röda spåret är nära 6 km långt. Se även tidigare artikel.

Fredrik Schaeder

Bild 2. En skoter hördes i skogen, och vissa spårsträckor var nyligen uppkörda. Här möter man "spårkallen" som heter Fredrik Schaeder - och bakom honom syns inte - Sanna Borch.

Beundransvärd insats av Fredrik och Sanna!

Björk

Ved i Mjösjöstugan senvintern 2022

Ett sms med bild skickades till Redaktionen för några dagar sedan. Avsändare var bybon Ulf Hahlin, och det berörde Mjösjöstugan. Där hade man nu tillfört ved i vedboden, läs mer via denna länk.

Mjösjöstugan 2022

Bild 1. I bild ses från vänster Kenneth Eklund och till höger ses Tord Fröling, båda bybor utmed byvägen i Hörneå.

Björk

Sanny Holm söker filt

- till Skansens handpappersbruk

Till Becken-Webbens Redaktion kommer det mail och telefon, ofta med udda frågor. Denna gång var det Sanny Holm som sökte gammal filt från pappersindustrin. Kontaktvägen till Becken-Webben gick via artikelserien om Trasmattor och pappersmassa. Sanny berättar om en uppväxt i och vid Tumba pappersbruk utanför Stockholm. Sannys fråga till Becken-Webbens läsarna kan läsas via denna länk.

Sonny Holm

Bild 1. Sanny Holm till vänster och Georg till höger (se text nedan).

Virafilt

Bild 2. En "stuvbit" av virafilt från Hörnefors Sulfitfabrik.

Björk

Valborg Hörneå 2022

Efter två år av Corona 2020/21 kunde Valborgsfirandet åter genomföras, att läsas via denna länk.

Valborg Hörneå 2022

Bild 1. Elden bestod som brukligt av en palissad av stockar, fri från igelkottar.  

Björk

Erik Idhult - Bråvalla - en familjehistoria

Erik Idhult, Becken-Webbens filatelist, återkommer med ytterligare en intressant berättelse om sin familjs historia, som kan läsas via denna länk. fick utmärkt ans och vård.

Bild 1Bild 2bild 3Bild 4

Björk

Anders Rasmusson - 300 års tillbakablick

En djupdykning i byns släkthistoria, till tidigt 1700-tal, föranlett av ett mail från Ingemar Häggström som presenterade sig så här hösten 2021:

Jag kommer från Häggnäs och bor idag i Täby. Just nu skriver jag en artikel om de muntliga historier om händelser som min farfar Abel berättade om Finska kriget 1809.

Artikelserien fick en fortsättning under 2022, läs mer via denna länk.

Anders Ersa, Erik Bergström och Anders Bergström

Bild 1. Ur artikeln "Gammel-Bergströms". Till vänster sitter Anders Ersa (f 1832 – d 1927). I mitten ses sonen Erik (Andersson) Bergström (se bild 1) och till höger sitter sonsonen Anders Bergström (f 1893 – d 1984) med sonsonsonen Karl-Erik (f 1921). Fotograf torde vara Skribentens farfarsbror Algot Engström.

Björk

Affären i Hörnefors 5:e juli 1809 - Anno 2022

Ett säkert sommartecken är "Affären i Hörnefors", dvs dagen till minne av striden mot ryssen i Hörnefors den 5:e juli 1809, så även 2022 - att läsa om via denna länk.

Bild 1. Kransar lades ned vid monumentet, från vänster; Norska Försvarsmakten avd Helgeland // Zacharis Dunckers släkt // Umeå Kommun // Finska Försvarsmakten // Finska Försvarsmakten Nylands Brigads Gille // ROSIV (Reservofficerssällskapet i Västerbotten).

Bild 5. Finska delegater i mitten, flankerat av 1809 års soldater.

Björk

Lupinjägaren Ulf Hahlin

Lupiner är vackra blommor, men kväver mångfalden av andra ursprungliga växter. En som gick till handling var bybon Ulf Hahlin, att läsa om via denna länk.

Lupiner Hörneå

Bild 1. Lupiner i korsningen mellan byvägen och E4.

Lupinjägaren Ulf Hahlin

Bild 2. Ulf Hahlin i full färd att ta kål på en lupin, med sitt nya redskap. Se hur glatt Ulf greppar om stjälken, se fortsättning i nästkommande bilder.

Björk

Fotbollstjejer i 30-talets Hörnefors

- en bild från Staffan Bergström

1930-talets Hörnefors var en högborg för fotboll - med bröderna Nordahl - men det fanns även kvinnliga spelare. Om detta kommenterade Staffan Bergström som skickade följande mail till Redaktionen 2022-07-13:

Hej
Nu när fotbolls-EM för damer 2022 pågår för fullt vill jag bidra med en bild från slutet av 30-talet. Min mor Elvira Bergström (3:a från vänster i övre raden). Häftiga tjejer, eller hur!

Hälsningar Staffan Bergström

Fotbollstjejer

Bild 1. Bilden som Staffan Bergström skickade, där hans mor Elvira Bergström ses som nr 3 från vänster i övre raden.

Björk

Världsstickardagen 2022

Dagny Bersani och tipsrundan om Hörnefors

Under försommaren kom en fråga från Dagny Bersani i Hörnefors om att använda information på Hörneå Hemsida som grund till en tipsrunda. Svaret på den frågan var ju självfallet JA. Mer finns att läsa via denna länk.

Världstickardagen Hörnefors

Bild 1. Världsstickardagen i ett kollage som Dagny satt ihop.

Tipsrundan skulle gå av stapeln i samband med firandet av "Världsstickardagen" som år 2022 var den 11 juni. I alla fall verkar detta vara den officiella dagen för "World Wide Knit in Public Day".

Världstickardagen Hörnefors

Bild 2. Till denna bild berättas att "Hugås Veranda" i Hörnefors bidrog med fika. Detta är det nya caféet i det renoverade gamla idrottshuset.

Världstickardagen Hörnefors

 

Björk

Gunnar och Jussi

Ett tidningsfynd av Rune Öström

Becken-Webbens distansskribent Rune Öström hörde av sig tidigt våren 2022, med följande ord:

I DN idag ser man att GN inte bara kunde sparka fotboll!
Bästa hälsningar Rune

Läs mer via denna länk.

Dagens Nyheter

Bild 1. Gunnar Nordahl till vänster och Jussi Björling till höger, får man utgå från. Tillfället är La Scala i Milano 1951. Fotot är förvisso över 70 år gammalt, men referens görs till Teatro alla Scala och till Dagens Nyheter.

Björk

Tord Fröling fyller 80!


Bybon Tord Fröling har figurerat en hel del på Becken-Webben, inte minst om fiske.

Vi visar en bild på storfiskaren Tord.

Björk

Hörneforsdräkten

Om Hörneforsdräkten skrev Siv Karlsson ett mail till Redaktionen, som genererade två artiklar på Becken-Webben, del 1 och del 2.

HörneforsdräktenHörneforsdräkten

Bild 1. Hörneforsdräkten. Vi repeterar dessa bilder från del 1, hur dräkten är sammansatt.

Björk

Svala eller Seglare - fågellivet 2022 del 2

Fågellivet sensommaren 2022 gav flera artiklar under året. Här ses ett exempel om savlor och tornseglare.

Ladusvala och Spitfire

Bild 1. Denna bild har aldrig setts förut. Platsen är Flatruet nordväst om Funäsdalen och dessa ca 4000 år gamla hällmålningar på fjällkanten. Man ska inte tro på allt man ser, men här ses en ladusvala jaga en Supermarine Spitfire.

Bild 2. Ungar av ringduva. Sitter tyst och stilla, en bild ur den föregående artikeln, del 1.

Björk

Jenn from New Zealand about Becken Bees

Pollinering är fundamentalt för vår matproduktion. Detta är även känt på Nya Zeeland, med ett mail till Becken-Webben som kan läsas via denna länk.

Nordiskt bi

Bild 2. Det Nordiska Biet i Hörneå, som här synes ha fått en helgongloria över bakkroppen.

Björk

Brännbollsyran 2022 - Hörneå

Titeln till denna artikel för tankarna till världens största "brännbollsyra" vid Umeå Universitet. Detta var dock en yra i byn Hörneå, att läsa om via denna länk.

brännbollsyran Hörneå 2022

Bild 1. Elitspelare i brännbollslagen?

brännbollsyran Hörneå 2022

Bild 2. Stilstudie i slagteknik. I bilden noteras ca 50% träff.

brännbollsyran Hörneå 2022

Bild 3. Brännboll kräva korv och dricka.

Björk

Gunnar Nordahl och Ängersjö

Ännu ett tidningsfynd av Rune Öström!

Becken-Webbens distansskribent Rune Öström läser allt som skrivs i Sverige. Nyligen var det om Gunnar Nordahl som möter Jussi, och nu om Gunnar Nordahl och Ängersjö:

Jag blev överraskad av en artikel om Nordahlfamiljens släkthistoria i en tidning jag prenumererar på....

Rune hade hittat tidskriften "Svenska Öden & Äventyr" nr 9/2022. Fyndet kommer generera flera artiklar på Becken-Webben, varav del 1 kan läsas via denna länk. En del 2 hittas via denna länk, men serien är inte slutskriven ännu 2023.....

Björk

Vintervägen mellan Ängersjö och Hörneå

Christer Engman hittar information vid Kungliga Biblioteket

Christer Engman hörde av sig i ett mail till Redaktionen 2022-09-07. Detta gällde en ny digitalisering av landets tidningar som Kungliga Biblioteket (KB) erbjuder. Christer letade lite i Westerbottens-Kuriren från 1901 och hittade det vi här ska titta närmare på - via denna länk.

Vintervägen är fascinerande, en relik från långt tillbaka som fortsatt vara ett begrepp ända in i nutid.

VK 1901

VK 1901 om Vintervägen

Björk

Renovering av fönster i Bygdegården 2022

Hörneå bygdegård har figurerat i en rad artiklar under senare år, inte minst som möteslokal från att ha varit byn skola för många år sedan. Skolor hade stora fönster för att släppa in ljus. Fönster behöver renoveras med åren, vilket denna artikel handlade om, att läsa via denna länk.

Ulf Hahlin

Bild 1. Ulf Hahlin trasslar ut fönstertätning.

Byns egen möbelsnickare och byggnadsvårdare Ulf Hahlin kom förbi Skribenten som för dagen höll på att bygga på en maskinhall.

Ulf Hahlin

Bild 2. Ulf Hahlin i full koncentration med att montera fönstertätning.

Björk

Häggströms 100 år - del 2

Modehuset i Lögdeå Häggströms fyllde 100 år. Detta uppmärksammades på Becken-Webben, att läsa om via denna länk.

David Häggström

Bild 1. David Häggström, dagens affärsidkare i gårdagens kläder, 1920-tal. David inleder framför dagens affärsbyggnad anno 2022.

Häggströms

Bild 2. David Häggström berättar om 1970-talet.

Häggströms 100 år

Bild 3. David Häggström berättar om 1980-talet.

Björk

Allhelgonahelg 2022

Året 2022 blev inte som alla andra. Covid-19 har hållit sig lugn under vår och sommar men återkom under jul och nyår. Krig i Ukraina med hotet från landet i Öster var ett annat bekymmer. Mer bilder ses i denna länk.

Hörnefors Kyrkogård 2022

Bild 1. Minneslunden vid Hörnefors Kyrkogård 2022.

Tusse 2022

Bild 2. Katten Tusse från Hörneå - gick tyvärr bort under året.

Björk

Mats Långström - Max Fenders - till minne

Före jul 2022 kom nyheten att Mats Långström avlidit. Mats var en frontfigur i dansbandet Max Fenders från Hörnefors, som tillsammans med sina kollegor satta Hörnefors på kartan under 1970-talet, inte minst! Under mellandagarna kom en dödsannons i den lokala tidningen, med symbol av en saxofonspelande man. Läs mer via denna länk.

Max Fenders - en hjärtesak

Bild 2. Max Fenders med Mats Långström i centrum av bilden, från artikeln Max Fenders MELLO-dier.

Björk

Julmarknader 2022

Julen kom även år 2022, med marknader och firande. Några bilder ses via denna länk.

Olofsfors 2022

Bild 1. Julmarknad på Olofsfors bruk.

Björk

Bert-Åke Varg - till minne

Skådespelaren Bert-Åke Varg dog på nyårsafton 2022-12-31 - ett sorgligt besked i radion på nyårsdagen. Bert-Åke blev 90 år. Om detta kan läsas via denna länk.

Bert-Åke kommer från Hörnefors, och har uppmärksammats på Becken-Webben vid flera tillfällen. En av många som minns Bert-Åke var Rune Öström.

Bert-Åke Varg 1954

Bild 1. Bert-Åke Varg uppträder på Solgården i Hörnefors. Året var 1954.

Björk

 

Gunnar Engström 2023-01-08

Besökare

Hörneå bys hemsida  www.becken.se