Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

30-års-minnet av Hörnefors sulfitfabrik

- Artikel 5

Hörnefors fabrik

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

30-års-minnet av Hörnefors Sulfitfabrik

Artikel 5 - Kempar och Hedlund

Så här ”dagen efter” självaste pappershögtiden (2012-02-25) ska vi försöka reda ut lite namn. Mo och Domsjö var i mångt och mycket ett familjeföretag. I artikeln Frans Kempe år 1906 (2012-01-14) har vi rett ut begynnelsen, i alla fall vad avser Hörnefors Sulfitfabrik. Från år 1906 då fabrikens sulfitkokare värmdes upp för första gången till år 1961 då NCB köpte företaget kan man urskilja ett antal ”Kempar”.

I skrivandet har det ibland varit svårt att hålla isär dessa herrar Kempar, för några kvinnliga industriledare sågs inte till! Vi ska här visa lite bilder, hämtade ur boken Hörnefors Historia. Då Becken-Webbens Redaktion är i besittning av bokens tryckplåtar anser vi oss våga publicera bilderna. Detta har betydelse för bilder som är yngre än 70 år, i fråga om upphovsrätt och copyright.

Frans Kempe

Bild 1e. Frans Kempe (f1847 – d1924).

Om Frans Kempe har vi skrivit rätt mycket, och ovanstående bild ses på annat håll inom Becken-Webben. Egentligen var det fadern Johan Carl Kempe som grundade företaget Mo och Domsjö, men det var Frans som expanderade till Norrbyskär och sedan Hörnefors (ref).

För den som inte hängt med under senare års industrihistoria kan nämnas att företaget Mo och Domsjö (MoDo) idag bytt namn till Holmen AB. Namnet MoDo lever dock kvar i termer av ishockey. Frans Kempe och hans efterföljare uppmuntrade och stödde idrott i ”sina samhällen”. Det finns många exempel på hur företaget donerade medel och delvis själv byggde idrottsanläggningar. Man kan förmoda att Hörnefors framträdande plats i fotboll, med bröderna Nordahl, har en liknande grund att stå på. Naturligtvis är det idrottsutövarna och inte företaget som står för bedriften, men infrastruktur och uppmuntran bidrar.     

Carl Kempe

Bild 2e. Carl Kempe (f1884 – d1967).

Carl Kempe studerade i Uppsala men återkom som sulfitkokare 1906, påpassligt i Hörnefors som då inledde sin karriär som sulfitproducent. Redan år 1917 överlät Frans VD-posten i företaget till sonen Carl. Frans bror Seth Michael Kempe blev styrelseordförande 1922. Antalet Kempar är många så vi koncentrerar oss på händelserna i Hörnefors och avstår från bild på Seth Michael. Däremot återkommer Seth Michael, såsom far åt Erik Kempe som vi berättar om lite längre fram i artikeln!

På nätet (wikipedia) hittar man ytterligare och intressanta uppgifter om Carl Kempe. Carl var framgångsrik tennisspelare. Under 1910-talet ingick han i den svenska eliten, till den grad att han medverkade i de olympiska sommarspelen i Stockholm 1912. Där gick han till final i herrdubbelklassen, som han dock förlorade! Carl har även spelat herrdubbel tillsammans med kung Gustaf V, med det framgår inte vilka meriter den duon hade.

Förvirringen är stor för skribenten då Kemparna byter funktion från verkställande direktör till styrelseordförande. Carl Kempe avgår som VD med utgången av år 1948. Han efterträds av sin kusin Erik Kempe. Boken Hörnefors Historia återger några ord i samband med detta, att:

”Erik lät genast förstå, att hans strävan var att fullfölja traditionen från Frans och Carl Kempe, och uttalade till avdelning 115 (facket), <<att samarbetet mellan honom och avdelningen skulle få fortlöpa lika friktionsfritt som under direktör Carl Kempes tid>>”.

Hur gemytligt det förhöll sig mellan industri och arbetare framgår av att bolagets ledning inbjöds till fackföreningsrörelsen 30-årsfirande i Hörnefors senare under året 1949. Vi har tidigare berättat om konflikterna kring detta under 1900-talets två första decennier, mellan kontrahenterna Frans Kempe och i synnerhet Johannes Norgren. Först år 1919 kom en nystartad förening tillstånd, eller snarare, fick ”tillstånd” av den nytillträdde Carl Kempe.  

Erik Kempe

Bild 3e. Erik Kempe (f1898 – d1959).

Nu hade Erik oturen att gå bort vid en ålder av endast 61 år, 1959. Han efterträddes som VD av Bengt Lyberg, vars släktskap med Kempe förblir okänt. Bengt var kvar som VD i MoDo fram till år 1971. Han är lite intressant för bygden eftersom han därefter blev landshövding i Västerbotten, mellan åren 1971-1978.

Carl Kempe kämpade på inom MoDo som styrelseordförande fram till år 1965. Då var han hela 81 år gammal! Han levde bara ett par år till, och man måste säga att han levt sitt liv för sitt företag. Carl efterträddes som styrelseordförande av systersonen Matts Carlgren (f1917 – d1999).

Om Matts Carlgren kan man skriva en hel del, men det är perifer historia för Hörnefors. Sulfit och Pappersbruket i Hörnefors hade vid det här laget övergått till NCBs ledning (1961). Matts var likt resten av Kemparna stor idrottsfantast. Han har till och med varit ledamot i den Internationella Olympiska Kommittén, och dessutom en massa svenska idrottsorganisationer.

Matts Carlgren tog även upp kampen med Jan Stenbecks TV3. Matts startade 1989 en ny TV-kanal (Nordic Channel) som sedermera blev Kanal 5. I viss mån kan man säga att Hörnefors har del i Matts Carlgrens förehavanden. Att starta en ny TV-kanal kräver ekonomiska styrkan, något som Hörnefors och dess invånare bidragit till, med lite historiskt perspektiv! 

Hörnefors var tongivande för Mo och Domsjö ifråga om papper. Till vardags förstår man knappt skillnaden mellan pappersmassa och papper. Industriellt är det däremot en himmelsvid skillnad eftersom regeln var att massa och papper tillverkades vid olika fabriker. I våra tidigare artiklar har vi använt ordet ”Hörnefors Sulfitfabrik” eftersom ordet ”Hörnefors Sulfit och Pappersbruk” blir för långt, för att inte tala om ”Hörnefors Sulfit, Papper och Spritfabrik” som vore en bättre beskrivning. Tillverkningen av papper inleddes 1951 i Hörnefors, som första enhet inom MoDo. Därefter storsatsades i Husum. Husum fick ett modernt finpappersbruk 1972 och hade startat som sulfatmassafabrik år 1919. Husum expanderade till gigantiska mått, och är nu i finsk ägo.

Gunnar Hedlund

Bild 4e. Gunnar Hedlund, Verkställande Direktör för NCB (f1900 – d1989).

Hörneforsfabriken såldes redan 10 år efter att pappersbruket kom igång, år 1961. Köpare var Norrlands Skogsägares Cellulosa AB, med Gunnar Hedlund i spetsen. Om detta har vi skrivit tidigare. Vi ska inte repetera historien, men i svallvågorna efter 1970-talets ”industrikris” fick historien kring Hörnefors Sulfitfabrik ett abrupt slut, i termer av den så kallade ”NCB-krisen”.

Hörnefors Sulfitfabrik

Bild 5e. En bild från början av 1960-talet får avsluta denna artikel no:5 om 30-årsminnet av Hörnefors Sulfitfabrik.

 

Gunnar Engström, 2012-02-26

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se