Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Algot Engströms bilder

Algots bad- och sommarbilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Algot i
"Fotografisk Revy"

Algots vinterbilder

Historiska ungdomar
- en följetong

Otto, Viktor och Reinhold

Tätortskartan Umeå Kommun 2017 med Algots bild

Uno Hööks glasplåtar

 

Andra artiklar om Algot

Algots elektroterapi

Dragspelsepoken med Algot

Musikanläggningar i det gamla Hörneå

<<<>>>

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Algot Engströms bilder

Algot Engström föddes 1887. Han var son till Pehr Erik Engström och hans andra hustru Maria Magdalena. Algot bodde, som vuxen, i en stuga på brodern Rickard Engströms gård.

Algot hade ett flertal sällsynta talanger och intressen. Han försörjde sig delvis som målare, kanske framför allt som dekorationsmålare. Algot var dessutom en duktig musiker och kompositör, han utvecklade till och med ett eget notsystem. Han hade en konstnärlig ådra som genererade ett flertal teckningar i blyerts och kol. Algot bedrev också någon form av medicinsk mottagningsverksamhet. Patienter behandlades med elektricitet. Utrustningen rekvirerades från Tyskland och behandlingen förväntades ha en gynnsam effekt på allehanda krämpor. Behandlingsresultat och eventuella patientjournaler finns olyckligtvis inte bevarade.

Algot Engströms stora bidrag till eftervärlden var hans intresse för fotografering. Han blev en förhållandevis framgångsrik fotograf, med egen ateljé: Algot Engströms fotoatelje. Han fotograferade och dokumenterade; människor, miljöer, händelser och sammankomster i Hörneå. Tyvärr har många av hans glasplåtar försvunnit från byn. Vi kan ändå glädjas åt hundratals av Algot Engströms vackra och välarrangerade bilder från Hörneå under tidigt 1900-tal.

Av utrymmestekniska skäl kan vi inte publicera alla bilder samtidigt på hemsidan. Vi kommer dock, kontinuerligt, att visa några utvalda bilder av Algot. Om Du vet något om bilderna - eller personerna på bilderna - maila redaktionen!

Algot

Gamla järnhandeln Hörnefors, 1930-tal. Från vänster; 1 okänd, 2 Göte Johansson, 3 Sigvard eller Bertil Andersson (de som ägde handeln).

Algot

Hörneåbönder i skogen (ca 1915?). Från vänster: Otto Sjöstedt, Viktor Bergström, Reinhold Sjöstedt, Konrad Engström. 

Algot

Skolköket: (Huset i bakgrundet är där Hörnefors Kommunalhus står idag). Från vänster: 3 Mildred Hammarström?, 4 Karin Sundberg, född Johansson, 14 Lea Tegenfeldt, född Andersson. Övriga är okända

Se artikeln Lea Tegenfeldt i skolköket ....., person 14 Lea Andersson, född Tegenfelt korrigeras ovan.

Algot

Slaktaren i Hörnefors. Tros vara slaktar Karlsson, men eventuellt Nylander då det fanns två slaktare i Hörnefors.

Algot

Arthur och Ellen Olofsson med sonen Håkan(ca 40-tal?).

Algot

Guldrusch i Hörneå! Personen i mitten tros vara Erik Lundström från Mullsjö. Hatten till vänster är av så kallad ”Kanada-typ!

Algot

Främre raden från vänster: Erica Åman-Persson, Selma Grönqvist (Johan Grönqvists fru), Emma Grönqvist (syster till Johan G, boende i Amerika), okänd. Bakre raden från vänster: Rickard Engström, Johan Grönqvist. (20-tal?)

Konrads sommarbild

Sommarbild; Hörneåkändisar (ca 20-talet?). 1 Irene Engberg, 2 Sven Hörnkvist, 3 okänd, 4 Elis Eriksson, bror till Helge Eriksson, 5 Thyra Engström, 6 Konrad Engström, 7 okänd, 8 Fröken Lilly Häggström från Häggnäs, 9 Oskar Olofsson, 10 Martin Andersson (senare namnbyte Bjuggstam) 11 Edla Häggström (Bjuggstam). Angående personerna 8, 10 och 11 se information via denna länk.

Båtfärd

På väg mot Norrbyskär. 1 Falk, 3 Almar Löfgren, 5 Algot Jansson, övriga okända (originalbild har bättre upplösning är det som kan visas här.

Algot

Trubadurerna i Hörneå. Från vänster: Naima Andersson (född Sjöstedt), Algot Engström, okänd. (10-tal?)

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se