Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Elektroterapi
i fyrkant

Elektroterapi i Hörneå

Bildarkiv

Startsida

Algot Engströms elektroterapi - i fyrkant

När skrivandet ändå var igång, och artikeln i Örnsköldsviks Allehanda 2009-12-11 kommenteras, kan man lika gärna ta fram nästa alster i samma fråga. Denna artikel har sin grund i ett tips från en av hemsidans läsare som studerat artikeln om Algot Engstöms Wohlmuthapparat, publicerad 2008. Återigen handlar det som ström i kroppen, så kallade "fyrkantsvågor".

Det fanns en amerikan vid namn Royal Raymond Rife (1888-1971) som forskade om bland annat radiovågor. Detta begav sig på 1920-talet i Kalifornien. Rife synes ha varit en pionjär i sitt gebit, men man blir inte helt övertygad om sanningshalten vari det hela slutade. I en artikel som återges från ”The Square-Wave Research Foundation” (www.squarewaveresearch.com.pa) berättas det om hur Rife med sin nya teknik lyckades bota långt gången cancer – ”The End to All Diseases”. Samtliga av 16 döende patienter tillfrisknade mirakulöst. Dessutom konstateras pinsamt att detta spektakel sponsrades av USC (University of Southern California) i Los Angeles 1934. Skribenten har själv jobbat på detta universitet 1990-1991, ett privat lärocenter som normalt anses ha hög status i universitetskretsar. I detta perspektiv måste man dock ifrågasätta det senare, även om historien är preskriberad idag.

Hade det legat sanning i denna cancerbehandling från 1930-talet hade denna sjukdom inte existerat idag, och när man läser vidare förstår man varför. Rife, som säkert var en pionjär i fråga om radiovågor var inte motsvarande pionjär när det gäller celler och virus. Istället övergår hans ord i science fiction och nonsens, anser undertecknad docent och professor i bland annat cellbiologi. Rifes teori gick ut på att man med radiovågor fick virus och bakterier att svänga så att de exploderade, likt en sångerska som kan få glas att krossas i omgivningen. Med rätt frekvens skulle virus och cancer dö medan andra vävnader förbli oskadade.

Man må erkänna Rifes sinne för medicinsk forskning, då han kopplade cancer till virus, något som visats gälla för vissa cancertyper. Däremot blir man osäker i mån detta är en efterkonstruktion då virusforskningen ännu var i sin linda på 1930-talet. Virus som “organism” anses vara upptäckt redan 1892, vid St. Petersburg Academy of Science av den ryske botanisten Dmitri Iwanowsk (1864-1920). Men, det var först 1928 som Alexander Fleming uppfann penicillinet, och därifrån var steget stort till förståelsen kring virus. Läs mer på nätet:  (www.odec.ca/projects/2004/lija4j0/public_html/history.htm).

Man må även erkänna Rifes intresse för radiovågor och dess användningsformer som existerar idag. Med högfrekvent ström/radiovågor/ultraljud alstras energi. Idag används denna teknik inom en mängd olika områden av modern sjukvård. Syftet är inte såsom Rife förespeglade, utan snarare att alstra punktformig värme och döda celler. I vilken mån Rife ligger bakom dagens användning av radiovågor inom sjukvård må vara osagt.

Den avknoppning till Rifes forskning som idag förordar att skicka lågenergiska fyrkantsvågor genom kroppen har man svårt att ta till sig. Att likt en sjungande näktergal som krossar vinglas - döda virus, bakterier, cancer, och allsköns annat fantasiskt med fyrkantiga radiovågor är nog att likna med science fiction. Närheten till Sverker Olofssons soptunna är slående. Skribenten ber om ursäkt för dessa ord, och till den hemsidesläsare som tipsat om denna behandlingsform. Däremot, tron försätter berg.

En artikelsida på Hörneå-Webben bör ha en bild. På grund av upphovsrätt väljs en bild från Beckens historia, och som anknyter till ämnet.

Radio-Biola

Bild 1. Hörneås historiska motsvarighet till Rifes teorier – Radio Biola till priset av 70 kr - J.O.V. Söderman, Hörnefors, Hörneå – representant för övre Norrland, tidigt 1900-tal. Läs om detta på annan sida av Becken-webben.

Gunnar Engström, 2009-12-27

Besökare