Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Allhelgonahelg 2016

Folktro och seder

Reportage

Allhelgonahelg i Hörneå 2011

Allhelgonahelg i Hörneå 2012

Allhelgonahelg 2013

Alla Helgon - och en Algot 2014

Allhelgonahelg 2015

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Allhelgonahelg 2016

Det tysta på Becken-Webben brukar få ett slut vid Allhelgonahelgen. Som vanligt läggs skulden på alla bisysslor som Redaktionen har att stå i. Bisysslorna finns beskrivna på annan plats.

Bild 1. Redaktör Lena Lindholm håller i katten Tusse. Tusse brukar vilja följa med överallt utomhus, men en promenad på ca 10 km i snön blir alldeles för långt för tassarna.

Det är mycket som ska hinnas med innan vinter kommer. Och vintern är nu kommen, som bilderna visar, lagom till Allhelgona 2016.

Bild 2. Tords Vasalopps-spår är nästan färdigt. Det snöade runt lunch och 2 timmar senare var spåret draget, bäst lämpat för så kallad gräs-skating. Gräsvalla föreslås.

Bor man i storstad i söder så serveras det mesta av sig själv. Så är det inte på landsbygden. Här krävs en insats av arbete att förbereda sig inför snö och kyla, och det i sig är en form av livskvalitet.

Bild 3. Solnedgång över Becken-skogen på Änget.

Klockan är sent slagen på Allhelgona, och denna text kortas ned till nästan inget alls. Istället får bilderna tala.

Bild 4. Besök i Kapellet på Kyrkogården i Hörnefors är en tradition, med kaffe och kaka man bjuder på där.

Bild 5. Snön faller och vi med den - passade bra på Allhelgonahelgen. Periodvis var det så kallat "ymnigt snöfall". På denna bild hade snöfallet just slutat.

Algot Engström

Bild 6. Det är många ljus och kransar som läggs ut. Här får Algot en krans som Redaktör Lindholm tillverkat av späda kvistar och lingonris från Becken-skogen. Algot Engström har återkommande figurerat Becken-Webben, varav vi delger läsaren en referens.

Bild 7. I Minneslunden finns många ljus, till minne av många.

Bild 8. "Månbas ALFA", så hette en TV-serie för många år sedan. Den har "gått i graven", passande så här till Allhelgona. Man får sådana associationer av Hörnefors Resecentrum, i vinterkvällen.

Bruket i Hörnefors

Bild 9. Bruket, och dess damm som nu är nästan torrlagd. I bakgrunden ses magasinsbyggnaden.

Ebbas flugsmälla

Bild 10. Detta är en flugsmälla, av äldre design med ståltråd till skaft. Varför visas den här, vid Allhelgona. Detta av två skäl. Flugsmällan dök upp tidigare idag, som led i en närmast oändlig process av städning av skåp och lådor i hus på landet. Smällan tillhörde Skribentens farmor Ebba Engström (f1898 d1991). Det är nog ingen annan än undertecknad som ser med vördnad på en gammal flugsmälla, men detta var ett nyttoföremål daterat till sent 1970-tal. Dessutom måste man en dag som denna ägna en tanke åt alla flugor som dött under smällan. Även en fluga har ett liv att respektera.

Flugsmällan i bild 10 får avsluta denna bildkavalkad. Under sensommar och hösten 2016 har det formligen öst in material till Redaktionen. Det är mycket som ska skrivas,....

Gunnar Engström, 2016-11-05

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se