Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Allhelgonahelg 2018

Folktro och seder

Reportage

Allhelgonahelg i Hörneå 2011

Allhelgonahelg i Hörneå 2012

Allhelgonahelg 2013

Alla Helgon - och en Algot 2014

Allhelgonahelg 2015

Allhelgonahelg 2016

Allhelgonahelg och Fars Dag 2017

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Allhelgonahelg 2018

Fyra månader har gått sedan Becken-Webben senast uppdaterades. Fenomenet är känt från nätsidans begynnelse för 10 år sedan. Fenomenet har sin orsak i livet på landet med oändligt mycket händelser och arbete som ska utföras, förutom det andra jobbet.

Vintern närmar sig och naturen förbereder sig på en behövlig vila efter sommarens äventyr. Detsamma kan gälla oss människor, att senhösten och vintern skänker ro och vila. Direkt inses att exempelvis en skoteråkare i norr inte torde resonera just så. För egen del, och utan skoter, inses detsamma att jobbet på kvällar och helger snarare flyttar inomhus än avstannar. Även djuren har en mödosam tid framför sig i djup snö, kyla och brist på mat. Ur detta perspektiv kan man se Allhelgonahelgen som en eftertankens punkt utmed naturens cykliska tidsaxel.

Vi inleder Becken-Webbens 10:e säsong med att visa några bilder från en kvällsvandring från Hörneå by till kyrkogården i Hörnefors.

Allhelgona Rosornas Kapell 2018

Bild 1. Minneslunden på Kyrkogården i Hörnefors. Kyrkan heter Rosornas Kyrka, och Kapellet har samma namn. Om kyrkogården heter "Rosornas Kyrkogård" är dock oklart för undertecknad.

Brukskyrkan 2018

Bild 2. Vandring hem genom mörker och skog. Här passeras Brukskyrkan. I förgrunden ses Redaktör Lena Lindholm.

Gunnar Engström, 2018-11-03

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se