Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Allhelgonahelg 2020

Folktro och seder

Reportage

Allhelgonahelg i Hörneå 2011

Allhelgonahelg i Hörneå 2012

Allhelgonahelg 2013

Alla Helgon - och en Algot 2014

Allhelgonahelg 2015

Allhelgonahelg 2016

Allhelgonahelg och Fars Dag 2017

Allhelgonahelg 2018

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Allhelgonahelg 2020

Året 2020 är inte som tidigare år varit. En möjlig jämförelse är 1918 och spanska sjukan. Covid-19 har satt sina spår, med anhöriga som inte finns mer, 2020 likt 1918.

Denna helg erinrar minnet av dem som fanns men som nu inte finns kvar bland oss. Som en materiell jämförelse kollar vi på järnvägsbroar. Vecka 44 är en "höstlovsvecka" som av tradition ägnas kulturen på våra vägar. Bland dessa intressanta platser fanns ånyo Döda Fallet, och dessa järnvägsbroar.

Döda Fallen fick sitt namn av Vild-Hussens äventyr 1796, som lyckades dränera Ragundasjön. Ambitionerna var goda, och resultatet överträffade förväntningarna, vilket kan läsas om på annat håll.

Allhelgona 2020 Hörnefors Minneslund

Bild 1. Allhelgona är en helg till minne av dem som inte längre är bland oss. Med detta menas inte zombies och Halloween utan något mer värdigt långt bort från modernt pjoller.

1885 års bro Döda Fallet

Bild 2. Till minnet av dem som byggt denna fantastiska bro, över Indalsälven i höjd med Döda Fallet. Bron blev klar 1885. På nätet finns mycket historia om järnvägar bevarat, även om denna bro via denna länk.

1885 års bro Döda Fallet

Bild 3. Bron från 1885 ersattes på 1950-talet av en ny version i betong strax nedströms den gamla. I denna artikel lägger vi inte ut texten om detta utan erinrar den kultur och de personer som byggt 1885 års vackra bro. Dessa personer lever inte kvar idag, men deras byggnation finns kvar, och återfinns via diverse strapatser i skogen.

1885 års bro Döda Fallet

Bild 4. Redaktör Lena Lindholm vid brons norra fäste. Att ta sig hit är en övning. På tillbakavägen mot Döda Fallet hittas en enklare väg.

1885 års bro Döda Fallet

Bild 5. Bron är inte enbart stål utan har fundament i vackert huggen sten. Arbetet kan idag svårligen förstås - yrkesskicklighet på hög nivå.

Bron 1885 i skogen

Bild 6. Bron i bilderna ovan skymtas i skogen. I förgrunden är den nya bandragningen. Rester av den gamla banvallen finns fortfarande kvar i skogen, förvånandsvärt fri från skog efter drygt 60 års glömska.

Bron är några år äldre än den längre norrut vid Tallberg (Nyåker, Västerbotten), som Becken-Webben skrivit om på annat håll.

Gunnar Engström, 2020-10-31

Besökare

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se