Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Allhelgonahelg och Fars Dag 2017

Folktro och seder

Reportage

Allhelgonahelg i Hörneå 2011

Allhelgonahelg i Hörneå 2012

Allhelgonahelg 2013

Alla Helgon - och en Algot 2014

Allhelgonahelg 2015

Allhelgonahelg 2016

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Allhelgonahelg och Fars Dag 2017

Som en del läsare känner till blir det bara sporadiskt skrivet på Becken-Webben under barmarkstiden. Skrivandet brukar komma igång framåt vintern, som idag 217-11-12 då blöt snö börjar falla utanför fönstret. Dagen tillära är det Fars Dag och förra helgen var det Allhelgona. I vissa aspekter sammanfaller dessa dagar, i tanken på fäder som nu är borta.

LE23

Bild 1. En icke namngiven person, som får representera både Fars Dag och Allhelgona. Foto Algot Engström, ca 1943.

LL och tiden

Bild 2. Tiden går runt runt, liksom årstiderna. Som stöd för den teorin visas här Redaktör Lena Lindholm i full fart. Platsen är Borka Brygga vid Enånger söder om Hudiksvall, vid månadsskiftet oktober november 2017. Platsen är livfull på sommaren med fritidsbåtar och fylld restaurang. Nu på vintern är den mer slumrande, tvärt emot det som brukar gälla Becken-Webben.

LL går

Bild 3. Vad är det som går och går utan att komma till dörren. Svar: Redaktör Lena Lindholm, i alla fall på denna bild från Mösseberg friluftsområdet i Falköping. Fotat dagarna före Allhelgona 2017.

Bild 4. Minneslunden på Hörnefors kyrkogård. I detta fall fotat 2016. I år var snön betydligt tunnare.

Gunnar Engström, 2017-11-12

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se