Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Bäcken ByaNät

Föreningar

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bäcken ByaNät
Ekonomisk Förening

 

"Föreningen har som ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att bygga äga och underhålla ett bredbandsnät för Hörneå by.

Föreningen skall också upphandla tjänster i nätet att ställa till medlemmars förfogande..."

§ 2 i "Stadgar för Bäcken ByaNät Ekonomisk Förening"

Föreningens styrelse:

Ordförande: Åke Gunnarsson
Sekreterare: Leif Borch
Ledamot: Sveneric Bergström
Kassör: Eva Eriksson
Suppleant: Gunnar Engström

Mossnät

(Foto: Red)

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se