Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

BP - nostalgi utmed E4

Hörneå historia

Hörnefors historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

BP - nostalgi utmed E4

I en artikel från gårdagen 2018-01-20 berättades i bilder då dagens E4 öppnades för trafik kring år 1960. Den nya dragningen av E4 gav nya möjligheter att öppna nya moderna tankstationer, från söder till norr; BP, Esso och Caltex (Texaco). De två senare var granne med varandra och övergick till Statoil varpå Esso-stationen revs. BP hamnade i trångmål då Statoil redan fanns i Hörnefors då Statoil några år senare köpte upp alla BP-stationer. I Norrland skyltades alla BP om till Statoil. Efter några år som servicestation öppnade BP på nytt, då som Preem och finns idag kvar som en automatstation.

BP Hörnefors

Bild 1. Bertil Forsgren tackar första kunden på BP-macken i Hörnefors, vid början av 1960-talet. Kunden var bybon Göta Olovsson. Ur boken Hörneå - vår by, dess historia 1999.

Det var bybon Bertil Forsgren som byggde och öppnade BP-macken vid 1960-talets början. Det är med särskild nostalgi man erinrar den gamla macken och dess pumpar. På somrar vid tidigt 70-tal tankades oljeblandad bensin i snabba mopeder för skogsvägar, idag förhoppningsvis preskriberat.

BP Åbyn

Bild 2. En nedlagd BP-mack utmed en gammal sträckning av E4 genom Åbyn mellan Skellefteå och Piteå. Macken finns vid södra brofästet. Man måste åka av E4 och snirkla in i byn för att hitta dit. En fantastisk upplevelse att komma till, av en slump i vinterstorm 2018. Macken var stängd.

I boken "Raffinerade rum, Bensinstationer och precisionskultur i Sverige 1926-1956" (Olle Wilson, Nordiska museets förlag, Stockholm 2012) kan man läsa hela historien. I korthet om just BP, drevs dess verksamhet i England först som "Anglo-Persian Oil Company 1909, och från 1917 som "British Petroleum Company Ltd". Till Sverige importerades BP-bensin från 1922 via Förenade Oljebolaget i Malmö, men bolaget etablerade sig på egen hand i Sverige år 1927.

BP Åbyn

Bild 3. BP i Åbyn, kanske ett museum på sommaren?

BP:s första logotyp var blå bokstäver på vit botten och svart ring runt bokstäverna. Pumparna var målade blå, och BP stod då för den "Blå Pumpen". Dagens gula och gröna BP började användas 1947, och därefter med diverse justeringar av den gröna skölden och bokstävernas form. Statoil köpte upp svenska BP år 1993.

BP Åbyn

Bild 4. En gammal men stilren pump. Den sista besiktningen gjordes 1976. Bensin kostade 2.99 kr/liter, oklart om det gäller även idag?

BP Åbyn

Bild 5. En servicestation med tillgång på olja.

Ett stort tack till föreståndaren i Åbyn som vårdar anläggningen. Sökning på nätet efter "BP Åbyn" ger följande träff:

Välkomna till min lilla BP mack i Åbyn! Säljes 94, 100 oktan å diesel och snart tvåtakts bränsle. Välkomna på kaffe om föreståndaren är hemma. Simon Bergh (@langberra)

BP Åbyn

Bild 6. Väl värd ett besök, BP i Åbyn.

Stoppet vid BP i Åbyn var en stark upplevelse, inte minst då vädret var dramatiskt i stormande vinter. Tillfället var nästa surrealistisk, som hämtat ur en film.

Gunnar Engström, 2018-01-21

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se