Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bil i P4 och Becken-Webben

Reportage

Konst och Kultur

Gamla saker

Skog och fritid

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bil i P4 och Becken-Webben

Bil i P4 och Becken-Webben har inget med varandra att göra. Dock, en gemensam nämnare är biljournalisten Peter Haventon. Detta insågs under sommarens byggarbete på gården.

När man lyssnat igenom P1 tills frekvensen kroknat kan man prova SR-Play och P4. Där finns "Bil i P4" med Bobbo Krull och Kenneth Tonef. Även om fossila bränslen är på utdöende, till och med sinande, finns mången kultur att minnas och vårda. Detta presenteras på ett underhållande sätt av de två programledarna.

Bil-journalisten Peter Haventon medverkar ofta i "Bil i P4", som nestor i bil-historia. Peter har även författat en mängd böcker i ämnet. Namnet Peter Haventon är känt på Becken-Webben, sedan han tog kontakt 2012. Det som intresserade Peter var Gustav Jonssons fina EPA-traktor. Detta måste härmed ånyo uppmärksammas, efter snart 10 år.

Bild 1. Här ses bybon Åke Gunnarsson i en fantastisk fin Volvo 444, nästan lite för bra för att vara sant.

Peter Haventon sökte gamla foton och historia kring bilar och traktorer. Kanske söker han fortfarande. Vi återger orden från uppropet 2012.

Hej igen,
Vanliga, alldagliga bilder är egentligen de bästa för mina böcker. Lyx- och sportvagnar uppskattas inte av läsarna. Mycket hellre en grusvägsdammig Folka med moster Edit halvt skymmande bilen...

MB

Bild 2. Inte en bil som Peter söker efter - utifrån det han skrev ovan - dock en ung dam, halvt skymmande bilen men som inte heller är moster Edit. Däremot hette den unga damens mor Edit, alltid något.

En annan artikelserie på Becken-Webben som genererade kontakt från en motorhistoriker var den om Volvo PV Juteborn. Denna bil var en Umeå-design med koppling till Hörneå by. Artikeln återgavs på tryckt papper i tidskriften Veteranaktuellt av journalisten Gunnar Sjöström, en frontfigur i organisationen Norrlands Motorhistoriker.

Undertecknad får tacka P4 för ett roligt radioprogram - Bil i P4!

Gunnar Engström, 2021-08-16

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se