Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bilning

Reportage

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bilning

Rubriken torde associera till biltransport, men! När begreppet ”bilning” hörde till vardagsspråket i Becken by fanns knappast några bilar. Byn har fortfarande många bilade ytor men flertalet av dessa torde dölja sig under plank, både utomhus och inomhus.

Denna konfusoriska inledning av artikeln har sin grund sommaren 2011. Undertecknad var i full färd med dikesgrävning när en motorsåg hördes köra för fullt, och länge. Därefter hördes ett ihållande ljud av en yxa. Ljuden kom från grannen Ulf Hahlin. Eftersom övningar med yxa och motorsåg tillhör vardagligheterna förstods att stockar klövs med såg och att yxan användes till någon form av efterbearbetning.

Nu visade det sig inte vara vilken yxa som helst, utan en speciell typ av yxa. Efter några timmar kom grannen Ulf Hahlin glad i hågen och berättade att det nog var länge sedan bilyxan varit i bruk i Becken by. Utrustad med kamera dokumenterades Ulfs arbete med bilyxan. Ulf höll således på att frisera till ytan på en stock.

Bilyxa

Bild 1. Ulf Hahlin i full färd med bilyxan

Flertalet hus i det skogrika Norrland var timrade, och många av dessa finns ännu kvar. Timrandet var och är en konst och denna konstform har många dimensioner - för hur stockar hanteras efter olika principer. Begrepp som dragning, knutning och dymling finns i otaliga varianter, och skiljer sig geografiskt och tidsmässigt.

Nu erkände Ulf att han fuskat med motorsåg, det hördes ju över hela byn. Timret ”blockades” genom att lägga två skär på vardera sidan utmed stocken. I gamla tider hade stocken bilats för hand från början till slut. Genom bilningen får stocken, och det timrade huset, ett levande uttryck och struktur, likt ett fingeravtryck av yxan och den som huggit ytan.

Bilyxan

Bild 2. Fortsatt stilstudie med bilyxa.

Bilyxan har en bred egg och har många år på nacken. Den liknar i mångt och mycket gamla tiders yxor, lik vikingatidens stidsyxor och även ceremoniella yxor kända från både brons och järnåldersgravar. Att ”låta bilan falla” associerar till en annan mindre trevlig sed, även den vanligen med bilyxans utseende.

En skarp yxa är överlevarens bästa vän i ödemarken. Begrepp som ”Rambos överlevnadskniv” kan slänga sig i väggen. Att hantera trä för båt och husbyggnad innebar och krävde stor yrkesskicklighet, och ingav respekt. Att ha ”tummen mitt i handen” innebar förr svält och elände att inte kunna skapa det livsnödvändiga. Idag kanske det istället innebär framgång, att man snabbare kan hitta av tangenterna på en mobiltelefon.


Gunnar Engström, 2011-10-28

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se