Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Wännmans vind

Wännmans vind

Wännmans vind no 1 - Tekla Keiller

Vintervägen mellan Ängersjö och Hörneå

<<<>>>

Gammalt skrot

Hörneås historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Britt Lundberg - Helge Eriksson - Olof Wännman

Rubriken berättar om vad denna artikel handlar om - nämligen om släktskap inom Hörneå by. Ett mail kom från Britt Lundberg 2022-09-23:

Hej!
Jag läste en artikel från jan. 2021 om Olof Wännman, han var halvbror till min farfar Johan Eriksson….min pappa hette Helge Eriksson.

Mvh, Britt Lundberg

I dagens Hörneå bor familjerna Bertil Eriksson och Gunnar Eriksson, som är bröder till Britt. Britt besöker byn ibland, och figurerar på hemsidan i samband med en rösvandring för några år sedan. Tiden går fort inser man då uttrycket "några år sedan" visar sig vara 2013, för 9 år sedan! Med "rösen" menas rester från bronsåldern, som det finns många av i bygden.

Fyndet på Wännmans vind har inte utforskats klart. Huvuddelen utgjordes av frireligiösa tidskrifter. Därtill fanns en del annat, exempelvis skriften "Vänd åter till solen" med signatur av Tekla Keiller. Forskning och skrivande tar tid, vilket tyvärr är en bristvara. Fortsättning följer - och med dessa ord avslutas denna korta artikel.

Tack till Britt Lundberg, inte minst för uppmärksamheten kring Olof och Margareta Wännman.

Olof Wännman

Bild 1. Olof Wännman.

Margareta Wännman

Bild 1. Margareta Wännman.

 

--<<<¤>>>--

Gunnar Engström, 2022-09-27

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se