Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bruket i Hörnefors

Järnbruket i Hörnefors

Jernbruket på Bruket
- del 1

Smidet på Bruket - del 2

Näringen på Bruket - del 3

Övre Bruket - del 4

Järnbruket på Bruket - del 5

Järnbruket 1842 - del 6

Järnbruket 1854 - del 7

Övre Bruket 1852 - del 8

Nedre Bruket 1891 - del 9

Herrgården på Bruket brinner 1901 - del 10

Järnbruket - del 11

Masugn och damm i Hörnefors - del 12

 

Bruket i allmänhet

Bjuggstam och Bruksdammen

Bruksdräll och Hörnefors Vävförening

Catharina Margareta Sundén - på Bruket

Hans Näslund berättar om Bruksdammen

Förvaltarebostäderna på Bruket – Runes vykort 1918

Förvaltarbostaden - Erik Hellström kommenterar

Förvaltarbostaden - ny info av Erik Hellström

Förvaltarbostaden - mer info

Vykortet från Bruket - Erik Idhult - hembygsfilateli

Förvaltarbostaden - nu Bruksgatan 155

Nya strandpromenaden –potatiskällaren med Stefan Markström

Flottning i Hörneån och i Dalälven

Allan Abrahamsson minns flottningen i Hörneån

Posten i Hörneå

Martin Fellbrink - frågar om - Edvard Jonsson på Övre Bruket

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Genomfartsvägar i Hörnefors

Ingo - kommer till Hörnefors

Nya Bruksdammen och Fisktrappan

Bruksdamm och Fisktrappa rivs 2002

Till minne av Bruksdammen

Gamla Brandtornet vid Bruksdammen

Vattensågen på Bruket

<<<>>>

Hörnefors Historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bruket i Hörnefors

Förra vintern ägnade Becken-Webben uppmärksamhet åt Hörnefors Sulfitfabrik. Anledningen var att 30 år passerat sedan sulfit och fabrik försvann. Nog finns det roligare saker att skriva om än sulfitmassa - tycker nog vissa läsare - och därför ska vi nu skriva om masugnar. Under den här titelsidan summeras artiklar om just; masugnar, slagg, kol, etc., och en massa annat roligt.

Bild 1. Bruket i Hörnefors är liksom Olofsfors ett utflyktsmål, här midsommarfirande. Redaktör Lena Lindholm väntar på ”små grodorna”.

Olofsfors Bruk är ett populärt utflyktsmål i Nordmalingstrakten, men det är få som känner till att ungefär samma anläggning funnits i Hörnefors, på Bruket. I princip, namnet ”Bruket” är det enda som är kvar av Jernbruket. Varför så anonymt, och var fanns det, och hur såg det ut? Många frågor kan ställas, men få svar kan ges. Skribenten har inte heller så många svar, tyvärr. Det är över 100 år sedan bruksepoken kring järn gick i graven. Järn rostar fort, men vi ska göra ett försök att minnas, om bruket och området.

Bild 2. Bruket i Hörnefors saknar mycket av det som Olofsfors har. Men, i ett avseende är det nog tvärt om. Brukskyrkan är unik. I hörnet nere till vänster ses Redaktör Lindholm. I ett äldre sammanhang ses även ryssarna passera år 1809 (i länkens artikel, se bild 5)

Historien bakom ”Jernbruket” vid forsen i Hörne by är beskriven i boken "Hörnefors Historia", utgiven 1964. Boken ligger till grund för en hel del uppgifter på Becken-Webben.  Redaktionen äger dessutom bokens tryckplåtar – hur nu det kommer sig – en anledning som gör att vi obekymrat visar bokens bilder.  

Bild 3. Dagens arbetare på Bruket i Hörnefors.  De sköter gräs och sly, och jobbar effektivt. Här ses Redaktör Lena Lindholm, lite väl närgången.

En annan är bok är den om ”Hörneforsbygden och Brukens historia”. Boken får nog anses vara tämligen unik, och har uppmärksammats på Becken-Webben tidigare. Den summerar epoker om; vattensågar, järnbruket, Norrbyskärs ångsåg och sulfitfabriken. Därutöver berättas anekdoter och förhållanden långt tillbaka i tiden, händelser som annars vore helt bortglömda idag. Boken var ett resultat av en ”studiecirkel” med det passande namnet ”bygd i förvandling” i regi av PRO vid slutet av 1970-talet. Den publicerades år 1982- och minsann - nog var det en radikal förvandling som gavs prov på. Nära 80 år av papper och sulfit gick upp i rök. I februari samma år avvecklades den sista i raden av storfabriker - Sulfitfabriken. Om detta var man nog ovetandes, då studiecirkeln fick sitt namn några år tidigare.

Gunnar Engström, 2012-11-25

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se