Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Brukets Dag - Olofsfors 2022

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Brukets Dag - Olofsfors 2022

Titelsidan "Bruket" avser järnbruket utmed forsen i Hörneån, dvs Hörnefors. Tyvärr är detta industriminne noggrant jämnat med marken. Det närliggande bruket i Olofsfors är bättre bevarat. För utomstående läsare som vill besöka Olofsfors, kör mot Nordmaling. Så är brukligt för Skribent och Redaktör gör för att årligen besöka Brukets Dag i Olofsfors, som år 2022 inträffade den 3:e juli.

Det finns mycket att se. Även om man besökt bruket oändligt många gånger hittar man alltid något nytt. I år hade man öppnat ytterligare några rum i anslutning till stångjärns- och kättingsmedjan. Mångfalden av bilder gör att denna artikel delas i två. Här visas några allmänna exteriörer.

Bild 1. Olofsfors Bruk med byggnad för masugn och rostugn. I förgrunden ses forsen eller snarare dammens översvallning.

Det har gjorts flera reportage på hemsidan med koppling till Olofsfors, inte minst som parallell till Hörnefors eget bruk. Järnbruksepoken i Norrland var samtida för många bruk, och järnbruket i Hörnefors hade säkert mycket gemensamt ned det närliggande i Olofsfors. Bruksdöden hade liknande effekter för både Hörnefors och Olofsfors. Hörnefors smälte samman med företaget Mo och Domsjö AB under ledning av Frans Kempe medan det i Olofsfors integrerades med industrierna i Rundvik, bland annat Nordmalings Ångsågs AB och Masonitindustrin, sedermera SCA.

Olofsfors

Bild 2. Herrgården i Olofsfors, med nyöppnad restaurang.

Brukets dag Olofsfors

Bild 3. Bruksområdet i Olofsfors med "tjo och tjim" och "knätoffs" dagen till ära.

Bruksområdet i Olofsfors har olika affärer. Här finns bland annat en av få kvarvarande och riktiga urmakare mer verkstad och en byggnadsvårdsbutik.

Olofsfors

Bild 4. Strax uppströms Leduån ligger manufaktursmedjan.

Olofsfors bruk har tre nivåer med dammar och vattenkraft. Från nedströms räknat för masugn och tillhörande delar, därefter för manufaktursmedjan och uppströms för stångjärnshammaren och sedermera kättingsmedja. Hörnefors bruk hade två dammar, den vid kyrkan och den uppströms kallad "Övre Bruket" eller "Hörnehammar".

Vi återkommer i en parallell artikel med interiörer från stångjärnshammaren i Olofsfors.

Gunnar Engström, 2022-07-14

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se