Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bruksdamm och Fisktrappa rivs 2002

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Bruksdamm och Fisktrappa rivs 2002

Här ges en återblick till Bruket i Hörnefors, den gamla delen av Hörnefors med sitt järnbruk. När järnbruket lades ned inleddes istället epoken med Hörnefors Sulfitfabrik, en 80-årig historia fram till 1982. Dammen levererade kraft till järnbruket och sedermera vatten till sulfitfabriken via en så kallad vattentub. Dammen påverkade fiskens vandring och vid mitten av förra seklet byggdes en fisktrappa, som sedermera rivs tillsammans med fördämningen. Rivningen är fokus i denna artikel. Tycker man detta är intressant kan man läsa vidare, i annat fall läsa något annat.

En blick bakåt hamnar på Per-Eddies bild av dammen för 80 år sedan, och med några valda bilder ur tidigare artiklar.

Bruksdammen Hörnefors 1939

Bild 1. Tavlan som Per-Eddie har hemma på väggen.

Dammen på Bruket i Hörnefors

Bild 2. Ett gammalt foto från samma damm, berättat om i en tidigare artikel. Till vänster ses den gamla vattensågen och hyvel. Den gamla träkyrkan på Bruket ses i bakgrunden, liksom magasinet som båda är kvar idag.

Tornet i bakgrunden av bild 1 är ett kombinerat brand- och vattentorn, vi återkommer till detta i en framtida artikel. Den gamla dammkonstruktionen i bild 1 bestod av stenkistor (timrade stocka i en kista fylld av sten). Därefter byggs en betongkonstruktion i bild 3.

Dammen på Bruket i Hörnefors

Bild 3. Samma torn som i bild 1. Dammen är nu i betong och i förgrunden ses vattentuben till Sulfitfabriken.

I bild 3 noteras avsaknaden av tegelhuset i bild 4. Man ser några personer till vänster i bild 3 just där byggnaden senare återfinns.

Fisktrappan

Bild 4. Här ses en träkonstruktion, som är en fisktrappa. Via den kunde lax och öring hoppa förbi dammen. Till vänster ses vattentuben till Fabriken. Bilden är från en tidigare artikel.

Nya bruksdammen

Bild 5. Den moderna dammen på Bruket för 70 år sedan.

Judith Engström vid bruksdammen

Bild 6. Ett konstnärligt foto av Hörneå-fotografen Algot Engström. Algots brorsdotter Judith Engström sitter nedanför den nya betongdammen, tidigt 1940-tal, mycket konstnärligt!

Hör börjar dagens artikel med nya bilder.

Bruksdammen öppnas oktober 2002

Bild 7. Ett historiskt dokument, fotat av Redaktör Lena Lindholm. Dammen öppnas, oktober 2002. Fisken kan åter vandra obehindrat upp i Hörnån. Det inringade till vänster i bild är fisktrappan från 1940-talet som fanns kvar ända fram till år 2002! En bra och tålig konstruktion!

Dammen rivs 2015

Bild 8. Ett annat historiskt dokument, denna gång från maj 2015, fotat av Skribenten. En rejäl grävmaskin håller på att riva den gamla dammens överbyggnad, egentligen dess broövergång.

Bruksdammen

Bild 9. Inte mycket är kvar av 1940-talets stolta damm på Bruket i Hörnefors.

Dammen i Hörnefors

Bild 10. Grävmaskinen är klar med sin demolering, i maj månad 2015.

Vem tycker detta var intressant? För dem - i så fall - kommer en fortsättning i en nära framtid på Becken-Webben.

Gunnar Engström, 2021-03-11

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se