Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Bryggerier i Norrbyn

Hörnefors historia

Startsida

Bryggerier i Norrbyn

Denna artikel har sitt ursprung i en fråga som Kerstin Forssén från Vintrosa/Örebro ställde till Redaktionen, om herr Sem Andersson. I detta dyker bryggerier upp, en utredning som leder mot angränsande Norrbyn, en by söder om Hörneå/Becken. För mer information, se tidigare artiklar, bland annat från Kerstin Forssén och från Gunnar Johansson.

Kerstin Forssén berättar, att: "Jag har läst om Norrbyns bryggeri i en skrift som sammanställdes och hette ”Norrbyn under 1900-talet". En dam som heter Syster Augustsson skrev om bryggeriet. Hon bor i Hörnefors..."

Gunnar Johansson hämtar följande information från Wikipedia: "Vid Ängeråns mynning låg tidigare två bryggerier Höijers bryggeri och Ängeråns bryggeri, båda etablerades efter att Frans Kempe startat Mo Ångsåg på Norrbyskären. Efter en tid så förlorade Höijers bryggeri kampen om svagdrickan, och sadlade om till läskedrycker."

Här ska vi referera, eller snarare återge, en text ur boken "Hörneforsbygden och brukens historia". Denna bok är kanske inte det första man tänker sig läsa under mellandagarna 2019 - men - börjar man bläddra i den hittar man massor av intressant historia. Vi har en studiegrupp inom Hörnefors PRO-avdelning att tacka för deras arbete 1978-1982. En av skribenterna hette Mimmie Höijer, och kanske finns här koppling till Höijers bryggeri i Norrbyn som omnämns i Wikipedia (se ovan).

På sidorna 220-221 i boken "Hörneforsbygden och brukens historia" berörs ämnet med titeln:

"Svagdricka ersatte mjölk"

När Norrbyskär började byggas kom bland andra två svagdricksbryggare till Norrbyn, Värme och Höijer, och satte upp varsitt bryggeri vid Ängeråns utlopp, ett på vardera sida av ån. Värme sa för övrigt om konkurrenten: ”Nog för att Höijer gör bra dricka, men se den goda smaken den kommer han inte åt”. Hur som helst gick drickan åt för båda bryggerierna. Man lastade båtarna vid bryggorna i Ängerån samt rodde eller seglade med lasten av kaggar till Norrbyskär och Hörnefors. Eftersom vattnet inte var särskilt gott och det rådde brist på mjölk, var svagdrickan den vanligaste måltidsdrycken.

En av Höijers drängar seglade vid ett tillfälle till Hörnefors och sålde drickan. Så kom en person, som ville ta en kagge på kredit, drängen lämnade ut den, men när han skulle skriva upp skulden kom han på att han inte visste vad karlen hette, varför han bara skrev ”K. Fuling” i boken. När han senare skulle redovisa ifrån sig, visade det sig att ”K Fuling” var skyldig för en hel del dricka, som aldrig betalades.

Värmes efterträdare, Johansson, lejde en bonde (Hällman) från byn att köra honom till Hörnefors med dricka. Fabriken var ju i gång och svavellukten kändes tydligt när man kom ned till Hamnskär. Då sa bonden: ”Unner på att hä jär så nåkt (fult) falk här på Hamnskär, dem gett ju gå å schäljes för en dän svavellukta för jämnan”. Samtidigt kom en ung flicka gående, och Johansson konstaterade ”men inte kan du väl säja att hon där ä nåk”. Hällman granskade noga flickan och svarade: ”En dänna, hon gett ha nyflytte hit”!

Boken "Hörneforsbygden och brukens historia" nämner två bryggerier; "Värmes bryggeri" och "Höijers bryggeri". Herr Värme sålde bryggeriet till efterträdaren Johansson, framgår i texten. I Wikipedia omnämns "Ängeråns bryggeri" och "Höijers bryggeri". Förmodligen är "Ängeråns bryggeri" detsamma som "Värmes/Johanssons bryggeri".

Berghems Bryggeri

Bild 1. Vi kan även göra reklam för en tidigare artikelserie på Becken-Webben om en gammal "svagdricksflaska" med "mörk lättöl" från Berghems Bryggeri.

En riktigt God Fortsättning på Julen Anno 2019 och ett Gott Nytt År 2020.

Gunnar Engström 2019-12-29

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se