Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Corona-konst - i kampen mot virus

Konst och Kultur

Fotokavalkad

Fototävling

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Corona-konst - i kampen mot virus

Corona och dess Covid-19 har härjat under en betydligt längre tid än man först trott. Första fallet av Corona i Sverige inträffade sista dagen i januari 2020. Sedan dess har viruset vänt upp och ned på samhället, och för mången har sorgen varit stor över anhöriga som inte finns kvar bland oss. Vågor av Coronans olika mutationer har sköljt över planeten.

Att skämta om Corona och Covid-19 känns svårt. Förvisso kan det vara en metod att angripa viruset och inte låta det ta makten över oss. Därför skapas denna sida våren 2021. Här är begreppet konst "relativt" och inte "akademiskt" menat, och med udden mot Corona.

Läsare som önskar bidra till galleriet på Becken-Webben kan skicka bidrag till Redaktionen, i web-format 350 pixel bredd.

Gunnar Nordahl kickar Corona

Nyår 2022 - Gunnar Nordahl kickar Corona

Covid-19 2020

Nyår 2021

Alla Hjärtans Dag - Coronaåret 2021

Alla Hjärtans Dag - Coronaåret 2021.
Kreationen kunde heta "viral perikardit", för den läkare som tycker det var roligt?

Coronavirus i Hörneån

Coronavirus dränks i Hörneån en vinterkväll i januari 2021.

 

Gunnar Engström, 2021-02-13

 

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se