Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Damen vid bordet

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Damen vid bordet

Ännu fler gamla negativskärvor från byns fotograf Algot Engström. Mycket dammigt tycker nog många läsare, men sanningen ligger närmare sågspån än damm. Om glasskärvor i sågspån kan läsas i tidigare artiklar. Bilderna och personerna får en ny exponering efter 100 års glömska, från att annars ha gått in i framtiden i definitivt mörker.

En familj 100 år sedan

Bild 1. En ny skärva från förr, där en hel familj står uppställd. Det är bara farmor som har ansiktet kvar. Detaljgranskar man bildens nederkant ses en rad fötter under bordet. Farfar har silverkäppen, som ett signum för sin ansenliga ålder överstigande 50 år. Det var fint att vara gammal förr. Bilden är ca 100 år gammal.

Det står en vas på bordet. Bilden är lite suddig, men man tycker sig ana en dekorativ vas i så kallat "fattigmanssilver". Detta var populärt i gammal tid även i finare miljöer, med blåst ihåligt glas som försilvrats invändigt. Effekten av invändigt silver och en yta av glas gav fin lyster och var ganska beständig för kyla och fukt i gamla bostäder. Kanske användes kvicksilver, såsom med gamla speglar.

Damen vid bordet

Bild 2. Damen vid bordet, och med en fin vas.

Gunnar Engström, 2014-12-06

 

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se