Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Dans i Becken

Skog och fritid

Bygdegården

Startsida

Dans i Becken

Hörneå har under perioder haft intensiva danskurser i Bygdegården. I synnerhet bugg-övningar. Den så kallade ”Becken-buggen” är legendarisk och ökänd - i alla fall lokalt i byn! Under en säsong övades även gammeldans. För buggens kunskaper svarade Kenneth och Marie Eklund, och dessa dansvirtuoser har lovat att bidra med bilder till denna sida. I väntan på att dessa bilder torkat efter framkallningen så bidrar undertecknad med följande rader.

Skolan i Hörneå

Bild 1. Interiör från gamla byaskolan i Hörneå.

Angående lokal kan sägas att Hörneå Bygdegård tjänstgjorde som skola vid början av förra seklet. Skolan upphörde år 1943. Bild 1 visar en interiör från dåtidens skola. Bilden är hämtad ur boken ”Hörneå, vår by, dess historia" dit läsare hänvisas för övrig information.

Julkort Hörneå skola

Bild 2. Inget dansande i skolan, men väl en bild av en skolklass inför julen, ca 1920. Många Hörneå-barn känns igen på kortet.

Vid den här tiden lär inga dansövningar ha skett inom skolans lokaler. Istället hämtas en bild ur Algot Engström arkiv som visar en skolklass i juletid, ca 1920. Efter att skolan stått oanvänd och spöklik under många år så omformades lokalen till ”bygdegård” under 1980-talet. I denna har många trevliga tillställningar anordnats i modern tid, däribland dansskola. 

Dans i Hörneåskogen

Bild 3. Dans i gamla dar’, tros vara 1910-talet. Dansbanan verkar vara belägen mitt i skogen, för stunden på okänd plats.

Dans vid sommarhemmet

Bild 4. Dansbanan vid ”Sommarhemmet”(?) på Bruket Hörneå, dvs nära vattendraget Hörneån utmed vägen mot Bjennberg. Tillfället tros vara 1930 tal.

Dansande tillhörde folknöje nu som då. I Algots arkiv finns många sådana bilder, av vilka bilder 3-5 är några exempel. Att lära sig dansa tillhörde grundutbildningen förr i tiden, ett naturligt sätt att umgås. Bild 6 visar några ungdomar som tränar på dansstegen.

Dansbanan Hörnefors

Bild 5. Dansbanan i Hörnefors, tros ha legat centralt utmed Bruksgatan. Det är okänt närt händelsen dokumenterades, men möjligen sent 1940-tal.

Dansande barn

Bild 6. Danstränande ungdomar under 1940-talet. Läsare ombeds höra av sig till Redaktionen i mån man känner igen flickorna i bild. Dessa ungdomar återkommer på många kort i arkivet.

 

Becken-bugg

I Hörneås ”moderna” tid fortsatte således dansövandet, med bugg-kurs 1989 och under flera år framåt. Becken-buggen hade ursprung i gammal "stuffa-bugg" men med lokal prägel och utveckling. En medverkande, utan att nämna  namn, skrev ned diverse turer med förklarande text (motsvarande mannens steg). Den tillgängliga listan har 24 olika turer beskrivna, men antalet var fler än så. Här väljs en av dessa:

Kors-i-taket-modell-Hörneå
Gå in i korsfattning, mellansteg, rotera henne moturs vä, rotera själv moturs, rotera henne medurs, därefter rotera båda samtidigt moturs med korsfattning ovan huvudet och sedan ytterligare en gång moturs, släpp ut. Kan byggas ut med ”Norrbysnurr”.

Beskrivningen kan låta komplicerad för den oinvigde. En bild säger mer än 1000 ord heter det. Därför kan bild 7 vara till hjälp, och med denna beskrivning kan inga svårigheter längre tänkas.

Danssteg Bugg

Bild 7. Dansutövare råds ringa och beställa tid på ortopedmottagningen vid Norrlands Universitetssjukhus innan dansen påbörjas.

 

Gammeldans i Hörneå

Under en säsong övades gammeldans i Hörneå. Sune och Christina Lundström svarade som dansledare. Golvet i Bygdegården gungade betänkligt under dessa dansövningar. Även för gammeldans finns några nedtecknade instruktioner över olika specialturer. Två exempel återges nedan i bilder 8 och 9.

Pariserpolka

Bild 8. Tur 4 och 5 i Pariserpolka återges med förklarande snurr-schema och text. Herren är till höger i flödesschemat, och dansandet sker uppifrån och ned. Kolumnen i mitten anger takt. Med en sådan instruktion kan inget gå fel.

Törestäppen

Bild 9. Den så kallade ”Törestäppen i Polkatakt” är lätt att utöva om man studerar flödesschemat. Notera sidbytet i dansen innan snurrandet börjar. 

Hörneå har aktivt dansliv än idag. Pubaftnar i Bygdegården brukar regelmässigt bjuda på Becken-bugg. Kommande pubaftnar annonseras på Becken-Webben.

 

Gunnar Engström 2009-02-07

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se