Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Brobyggarna i Algots arkiv

Algot Engströms bilder

Släkthistoria

Hörneå historia

<<<>>>

Startsida

De gamla och de unga - ur Algots arkiv

En effekt av några lediga dagar kring jul är att man ger sig tid att städa i olika lådor och att hinna skriva något på Becken-Webben. Detta är den tredje artikeln på samma tema, om några glasplåtar som hittats i en bortglömd låda. Dessa gamla glasplåtar är från Hörneåfotografen Algot Engström, och fotades för drygt 100 år sedan.

I de två tidigare artiklarna av idag visades dels "brobyggarna" dels "skogshuggarna". Här återger vi två besläktade glasplåtar ur samma låda. Plåtarna är besläktade dels då kameran är riggad på exakt samma plats, men paren i bild skiljer sig åt.

De gamla

Bild 1. Herr och fru, kan man tänka.

I det ena fallet är de äldre och i det andra fallet yngre. Kanske ser vi två generationer som varit på besök hos Algot Engström. Eller, är det Algot som tog med sig kameran till någon granne eller mer långväga foto-beställare, att föreviga något viktigt.

De unga

Bild 2. Unga frun och herren.

Dessa foton är nog från 1910-talet, möjligen början av 1920. Även om skribenten kollat på många gamla foton, är det för stunden svårt att känna igen dessa personer från förr. Här kan Becken-Webbens äldre läsare ibland komma med svar.

<<<>>>

Gunnar Engström, 2021-12-22

Besökare