Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

De unga tre

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

De unga tre

Här på årets sista dag kommer nu den sista skärvan av glasnegativ som hittades på fotografen Algot Engströms vind under hösten 2014. Artikeln har numer 14 i ordningsföljd, räknat från början av denna serie av glasskärvor. Men, artikelserien började redan 2010 med två artiklar som vardera vevade undan ett 10-tal fotonegativ från en annan del av Algots vind. Ännu återstår en tredjedel av fotografen Algots hus, med vind och sågspån där fler negativ kan dölja sig. Kanske kommer därför fler bilder att visas framöver.

Ungdomar från Becken by

Bild 1. Tre skärvor pusslas ihop, med tre ungdomar från förr.

Dagens nyårsbild bestod av tre skärvor. Man får bra skräpa på 3 ungdomar, men till vänster ses konturen av ytterligare en ung dam som nu försvunnit. Ungdomarna är finklädda, och kanske handlar det om konfirmation eller bröllop. Förhoppningsvis finns någon läsare som känner igen personerna. Bilden är nog från tiden ca 1915 - 1925.

Ungdomar från Becken by

Bild 2. Med lite reparation och kosmetik så blir ungdomarna som nya - så här på nyåret inför 2015.

Gunnar Engström, 2014-12-31

 

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se