Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Dimmornas broar i Tallberg

The Bridges of Håknäs County

Sågen i Håknäsbacken

Hängbron i Håknäsbacken

<<<>>>

Sevärdheter och Utflyktsmål

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Dimmornas broar i Tallberg

Utpost i Coronaland

I en nylig artikel kallad "The Bridges of Håknäs County", beskrevs fem broar över Öre älv. Den nyaste av dessa var järnvägsbron för Botniabanan som invigdes 2010. Här går vi tillbaka till stambanans byggande vid slutet av 1800-talet. Denna förlades en bit i inlandet, av försvarstekniska skäl, och passerade Öre älv i byn Tallberg, och med Nyåker på södra/västra sidan av älven.

Dagens artikel ges titeln "Dimmornas broar i Tallberg", vilket anspelar på filmen Dimmornas bro från 1940. Hur detta kom sig förklaras av att besöket i Tallberg gjordes en regnig disig 2:a maj 2020. Se även artikeln "Hörnsjö runt - ett 11 km reportage" från samma dag av regn och dimma.

Tallbergsbroarna är ett återkommande besöksmål, inte minst för att bada under broarna. Att bada görs lämpligen under sommartid då vattenströmmen är mindre än nu under vårfloden. Nu kan broarna besökas som ett utflyktsmål - som en utpost i Coronaland - dit viruset inte når.

Tre broar i Tallberg

Bild 1. Dimmornas broar i Tallberg. Här ses Redaktör Lena Lindholm stå på en balk tillhörande den första bron, med broarna två och tre i bakgrunden.

Bro 1 Tallberg

Bild 2. Den första bron invigdes 1891, en fackverksbro med 346 000 ton balkar och 13 000 nitar.

Bro 1 Tallberg

Bild 3. Bro nr 1, med ett spann om 164 meter och 37 meter över vattnet.

Tyvärr var bro nr 2 för klen för allt tyngre järnvägsekipage och ersattes inom 20 år med bro nr 2 i betong. Turligt nog har stålbron hittat ny användning som landsvägsbro, en spektakulär överfart utan möjlighet till mötande trafik.

Bro 2 Tallberg

Bild 4. Bro nr 2 hade på sin tid världens längsta valv av sten/betong för normalspårig järnväg (90.7 m). Bron var totalt 229 m lång och hade en höjd av 44.3 m över Öre-älvens vatten. Den började byggdes 1915 och invigdes 1919.

Har man färdats med järnväg utmed norra stambanan i modern tid (före 1994) har man passerat Öre älv över bron. Från tågets fönster såg man inte betongbron utan istället en intressant höjd över älven.

Besöker man bron idag ses en vacker konstruktion som leder tankar till en romersk akvedukt. På nära håll blir man dock tveksam ifall bron kommer klara 2000 år likt romarnas konstruktioner. Betongen ser lite anfrätt ut. Turligt nog har bron lämnats kvar som ett historiskt monument.

I nutid har skogen tunnats ut, även på den södra/västra sidan, och brons unikt vackra form har exponerats bättre. Bro nr 2 blev svår att underhålla för dåvarande "Banverket" och ersattes av bro nr 3.

Bro 3 Tallberg

Bild 5. Bro nr 3, invigdes 1994. Den är 338 meter lång. Höjd över vattnet är ca 45 meter, vilket ger perspektiv i bilden. Här har färger förstärkts, för att exponera det som "Banverket" önskat framhäva, den vackra färgsättningen av blått och rött mot grå betong.

Bro nr 3 är en stålbalksbro som sattes samman av 12 till 18 meter långa sektioner. Hur detta gick till framgår av ett foto på en informationstavla under bron. Mycket finurligt, ett bra utflyktsmål för den tekniskt intresserade, och andra.

Gunnar Engström, 2020-05-07

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se