Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Djurliv vintern 2022

Vilda djur i Hörneå

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Djurliv vintern 2022

Naturen är nära i Hörneå - med många exempel på Becken-Webben. Här visas några fler exempel från vårvintern 2022.

Tallbit i Håknäs

Bild 1. En Tallbit i en Rönn. Kanske är den lite alkoholiserad av jästa rönnbär. Det finns stora mängder rönnbär och många träd att tömma under vintern. Röda rester ses i snön under träden. Tallbiten är en ganska stor fågel, och man kommer den ganska nära med kameran.

Havsörn

Bild 2. En Havsörn, eller en Kungsörn. Det som var säkert var att den flög över byn Öre.

Bambi

Bild 3. Bambi på språng, kunde man kalla denna bild. Uppenbart är att de är på väg åt ett annat håll, och det fort!

Ekorre i Hörneå

Bild 4. Ekorren spanar över taknocken, nästan 10 m ovan marken och på säkert avstånd från katten.

Tusse

Bild 5. Katten Tusse tvingas en gång per år göra den förhatliga resan till Vännäs veterinärstation för vaccination.

Varken ovanligt eller exotiskt, kan man summera dessa bilder, men väl en artikel till som berättar om livet i Hörneå by med omnejd.

Gunnar Engström, 2022-03-16

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se