Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

En pendlares memoarer

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

En pendlares memoarer

- E4 förr och nu

- Appropå alla olyckor som händer på E20! 

Som gammal pendlare så minns man med fasa hur många olyckor som hände innan wire-räcket kom till. Rensning av diken, bättre av o på farter mm har också gjort sträckan enormt mycket säkrare.

Bara på sträckan Bäcken - Umeå,där jag pendlat ända sedan 1977, så kan man dra sig till minnes ett stort antal dödsolyckor. Hur många som skadats har jag ingen koll på men det måste vara ett stort antal personer. På 60-70 talet hände en rad svåra olyckor där många ungdomar omkom. Några av de svåraste hände på back-krönen norr och söder om Sörmjöle. Många omkörningsolyckor hände också på raksträckorna med mötande trafik.
Prästbacken t.ex. känner gamla Bäckenbor säkert till. Vissa backar och krön fick namn efter de hemska olyckor som hände.

Hela familjer utplånades ibland, liksom stora gäng undomar, på väg till och från danser och andra aktiviteter. Resan till och från arbetet stoppades ibland upp och man satt i kö flera timmar medan räddningsarbeten pågick. Ibland lyckades man vända och köra runt Bussjö - Norrmjöle när man hört var det hänt. Oroligt väntade man att höra om det var någon bekant som råkat illa ut. Det var inte lika vanligt med mobiltelefon då så man fick ofta besked via "djungeltelegrafen" eller via bilradion. Tyvärr var det ibland bekanta bland omkomna och skadade.

Från norr räknat:

 1. Bil från Norrbotten sladdade av vägen och voltade i ishalka. Hände i slutet av motorvägen i Stöcksjö. Stolpe mejades ner och en man omkom.

 2. MC-dåre från Umeå krockade mitt för Stöcksjön, med ung kvinna från Hörnefors i en Saab 99, på väg till dans. Ung kvinna från Holmsund omkom och mc-föraren miste en arm.  Hörneforskvinnan klarade sig med livet i behåll.

 3. Bil på väg söderut kör in i en stillastående lastbil eller släp - ung man omkom vid södra Stöcksjö.

 4. Ansmark vid gamla affären- ung kvinna från Umeå omkom i halkolycka.

 5. Kvinna från Sundsvall omkom påkörd i snörök, av en buss. Nära "gamla" affären.

 6. Avåkningsolycka vid Ansmark. Svårt skadade med anhöriga i Bäcken? Nära affären i kurvan.

 7. Detta hände sedan wire-räcket kommit till:
  - MC-förare från Uppsala, med för hög fart, omkom i "Prästbacken" Körde mot vägräcket i kurvan och flög långt ut genom älgstängslet.
  - På samma ställe omkom även en kvinna på väg till arbete i Nordmaling när hon bakifrån körde under en stor traktor för ett par år sedan.
  - Ett äldre par trängde sig en tidig morgon om en lastbil vid Preem, hakade i lastbilen och voltade ut i skogen varvid en man blev svårt skadad. Trots eller pga wire-räcke så kan det hända.

 8. Stugunäsbacken- man från Norrbotten omkom. Sladd uppför backen mot en gran. Ljuslykta på granen tändes av sörjande flera år efter olyckan.
  I denna backe har många olyckor inträffat med fordons- och personskador som följd.

 9. Ung man från Hörnefors omkom i frontalkrock med lastbil strax nedom Stugunäsbacken.

 10. På norra Sörmjölebacken hände flera svåra olyckor varav en man från Norrbotten omkom i halkolycka och frontalkollision. Här hände fruktansvärda olyckor långt innan wireräcket kom till. Ett antal ungdomar i en amerikanare omkom i en svår frontalkollision på 60-talet.

 11. Jag minns även flera svåra olyckor i svackorna söder om Sörmjöle.

 12. Ung kille från Hörnefors omkom i frontalkollision nära masten ovanför Hörnefors. Mkt tragiskt.

 13. Norra infarten till Hörnefors har drabbat många, både cyklande och korsande bilar.

 14. Korsningen Statoil Hörnefors. Många svåra olyckor. Man från Bäcken omkom i frontalkollision med tung postbil.

 15. Älgpåkörning med dödlig utgång ca 700 m söder om Statoil. Resande från Sthlm omkom.

 16. Äldre man från Hörnefors påkörd vid överfart vid "gamla soptippsvägen" - omkom.

 17. Äldre man från Hörnefors? omkom i korsningen Preem söder om Hörnefors. Där har fö flera svåra olyckor hänt. Bl.a var Bäckens skolbuss inblandad i en sidopåkörning som kunde slutat illa. Ett av barnen blev lätt skadat.

 18. Bäcken- massor av  älgpåkörningar , krockar bil-lastbil i korsningen E4 mellan norra och södra delen av byn. Påkörningar bakifrån mm, mm.

 19. Svår älgolycka i höjd med tjärnen, nära dagens busshållplats. Äldre par omkom. Visade sig vara avlägsna släktingar till min fru Aneth - på väg till begravning i Boden.

Under en 10-årsperiod räknade jag in ett stort antal omkomna i olyckor som jag kände till. Fler har säkert hänt som inte jag känner till.

Ja som ni ser har det hänt massor av olyckor bara på dessa 3,5 mil mellan Bäcken och Umeå. Sedan wire-räcket byggdes har bara enstaka svårare olyckor hänt, trots allt mer intensiv trafik. Man ser dock ofta spår i räckena som förmodligen skulle ha slutat illa om inte räcket stoppat upp, så visst gör det nytta.

Det som nu återstår är att  förbättra de farliga korsningarna och dess av och påfarter. Något som vi påpekat ett flertal ggr till Trafikverket men det händer inget.

Hörneå 2012-01-14 Tord Fröling
- fd pendlare, som klarat sig, kanske med "hjälp från ovan"

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se