Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Erik Idhult - Tempo-Foto 2020

Hörnefors historia

Startsida

Erik Idhult - Tempo-Foto 2020

Nu blir det mer om Tempo-foto, ett genuint dåtida Hörnefors-Företag. Det finns en del skrivet på Becken-Webben om denna företeelse, ex bild från Nordmaling, från Rundvik och Ågern i Hörnefors, och spåren leder vidare till Tempo-Kiosken utmed Bruksgatan.

Åter är det Becken-Webbens distansfilatelist Erik Idhult som hört av sig, med följande mail till Redaktionen, den 4 februari 2020:

Hej
Tempo Foto liksom Tempo kiosken har gäckat oss Becken-läsare. Enligt vanligen välunderrättad källa, dvs Greta Karlsson, informerar att en Sören Svensson (en viss reservation för efternamnet) ägde fotofirman Tempo Foto tillika Tempo kiosken. Firman var belägen i f.d. Tyko Karlssons fastighet på Kungsvägen-granne till nuvarande H & H -butiken. Tempo-kiosken har vi inga frågetecken kring tror jag, med sin plats vid Köpmansgatans infart från Bruksgatan, Einar Westins tomt för alla äldre Hörneforsbor. Till yttermera visso hade Greta fungerat som biträde i kiosken i sin ungdom med den icke föraktliga daglönen på 1 kr.

Hälsar Erik I.

Hörnefors centrum

Bild 1. Hörnefors centrum, följ Bruksgatan upp i bild till toppen av gatan, där låg "Tempo-Foto-Kiosken" som Erik Idhult nämner. Bild med referens till Google Maps

Tempo-kiosken ska inte förväxlas med Korv-Johns kiosk. Exakt var Korv-John hade sin kiosk är svårare att hitta i bildmaterial än Tempo-kiosken. Mest troligt låg Korv-John där dagens ICA-Hörnan är belägen idag, i centrum av bild 1. Kanske oraklet Greta har information att berätta om Korv-Johns kiosk?

Denna kiosk uppmärksammades även av Per Tegenfeldt, i artikeln "Är detta Korv-Johns kiosk" - NEJ - det är Tempo-kiosken, se bild 2.

Lea Tegenfeldt Hörnefors

Bild 2. Lea Tegenfeldt framför kiosken utmed Bruksgatan, som vägen heter idag och kanske även då. Platsen är mitt mellan ICA-Hörnan och COOP. Läs mer i annan artikel.

Gunnar Engström, 2020-03-05

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se