Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Edvard Jonssons vykort år 1912 – Hörnefors Sulfitfabrik

Posten i Hörnefors

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Evard Jonssons vykort år 1912 – Hörnefors Sulfitfabrik

Kulturbyaårets kufiska effekter med atmosfäriska strålningsvibrationer från yttre rymden äro outgrundliga, dagen till ära den 1:a februari anno 2014 och dagen för den stora invigningen av kulturhuvudstadsåret i Umeå. Jomenvisst - samtidigt som en artikel blev färdig att publiceras på Becken-Webben hände något märkligt. Artikeln handlade om ett fotomotiv föreställande byggandet av Hörnefors Sulfitfabrik år 1905. Exakt samtidigt ramlar ett mail in till Redaktionen där samma foto legat till grund för ett vykort vi här ska läsa om (se bild 1).

Bild 1. Det vykort som Erik Idhult skickat till Redaktionen, som visar Hörnefors Sulfitfabrik under dess byggnad år 1905. Om detta publicerades en oberoende artikel tidigare idag på Becken-Webben, baserat på en stor fotoförstoring och tavla från samma år 1905. Tavlan hade förmedlats av framliden bybon Gustav Jonsson svärson Roland sommaren 2013. Dessutom är samma vy publicerade på Becken-Webben för ganska precis 2 år sedan, ett vykort förmedlat av distansskribenten Rune Öström i Rosersberg/Arlanda. 

Den vi har att tacka för vykortet är frimärksnestorn Erik Idhult. Erik är en återkommande läsare och även skribent på vår enkla byahemsida. Eriks intresse prioriterar nog frimärket i bild 2. Sedan har Erik varit behjälplig i fråga om poststämpeln ”Hörneå” och var postkontoret med denna stämpel varit belägen i vår bygd. Som följd av Eriks forskande har vi skapat en rubriksida på Becken-Webben om ”Posten i Hörnefors”. Nu hade Erik dykt ned på djupet av sina frimärken, om man nu vågar uttrycka sig så vanvördigt, och hittat ett nytt vykort med poststämpeln Hörneå. Det osannolika bestod i att samtidigt som Erik gör detta så skriver undertecknad en oberoende artikel om det motiv som Eriks vykort kom att visa.

Bild 2. Frimärket föreställande kung Oscar II. Det kostade 5 öre och stämplades ”Hörneå” den 31:a januari år 1912!

Vykortet skickades den 31:a januari år 1912! Det är samma dag fast 102 år senare som artikeln skrevs om fotot på Hörnefors Sulfitfabrik. Vykortet vi nu har framför oss skrevs hemma hos Edvard och Erika Jonsson i Becken by (då stavat Bäcken, se bild 3). Deras gård ligger ca 300 meter från den plats där Becken-Webben har sin Redaktion och där dessa ord nu skrivs! Becken-Webben är inte skrockfull men kulturens makter har oanad kraft, en dag som denna.

Bild 3. Vykortets textsida. Texten innehåller inga stora hemligheter, den som vill får försöka läsa på egen hand.  Man noterar ordet ”vy” i mening ”vykort”. Detta ordbruk känns igen från andra kort som skickats då det begav sig för 100 år sedan.

Det var den då just nyinflyttade familjen Erik Edvard och Erika Johanna Jonsson som tillsammans skrev vykortet i bild 3. Edvard Jonsson hade stora framgångar som murarmästare och hade fått sin skolning inte minst från bygget av Hörnefors Sulfitfabrik. Edvard var född år 1878 i det närbelägna Gräsmyr. Makan Erika kom från det ännu mer närbelägna Norrbyn, även hon född år 1878 under namnet Mattsson/Ericsdotter. Skribentens kunskaper äro stora men tagna ur boken ”Hörneå – vår by, dess historia” (Umeå 1999). Sönerna fortsatt i faderns fotspår som murarmästare.  Eventuellt kommer vi i en senare artikel berätta mer om familjen Jonssons historia och händelser. I dagsläget sträcker vi oss till att återge två  bilder ur Hörneåboken (se bilder 4-5).

Bild 4. Familjen Jonsson samlad i sitt hem en jul kring år 1920. Det är Erika och Edvard Jonsson som sitter till vänster i bild, och de som skrivit vykortet i bild 3. I mitten sitter barnen John, Valter och Hilda Jonsson. Herren till höger heter Oskar Jonsson. Fotograf lär rimligen ha varit bybon och nära grannen Algot Engström.

Kortet var adresserat till en annan murare ”J.A. Jonsson”, boende i Stockholm på Tomtebogatan 32 1trp. Det framgår av kortet att denne J.A. Jonsson var bror till Edvard. Inte omöjligt hade även brodern medverkat i att mura upp Hörnefors Sulfitfabrik. Därpå hade brodern etablerat sig i den stora staden i söder istället för att köpa sig en gård i Becken By. Av dessa två alternativ framstår det senare som ett mer lämpligt val.

Bild 5. Murar Jonssons gård i Becken by. En kornhässja står bakom den lilla ladugården. Man vill nog tro att fotot är från 1920-tal och fotograferat av Algot Engström. 

Hur skulle dagens kulturelit se på ett vykort föreställande en halvfärdig fabrik, på ett kargt och stenigt skär utmed Norrlandskusten en mulen dag sent på hösten? Svaret är inte självklart. Då för 100 år sedan var det däremot en enastående kulturyttring, om den annalkande framtiden med den inkomstbringande skogsindustrins framväxt. För Edvard och hans bror, som båda hade slitit med tegelstenarna i bygget var den allt större och svällande fabriken ett kvitto på deras gemensamma möda. Något bättre motiv kunde man nog inte tänka sig, som kultur av bästa sort.

Tomtebogatan 32

Bild 6. Google erbjuder möjlighet att besöka Edvard Jonssons bror på Tomtebogatan 32 i Stockholm. Adressen ligger i Vasastan i närhet av Karlbergs station. I bild ser vi hur det såg ut, kanske. Pilen visar var brodern J.A. Jonsson bodde, en trappa upp, och dit vykortet i bild 1 blev levererat. Tyvärr kan det vara så att husfasaden i bild är nyare än år 1912, med andra ord herr Jonssons hus kanske är rivet. Grannhusen till denna adress, Tomtebogatan 30 respektive 34 verkar äldre, men just "32:an" kan vara från 30-40-tal.

Bybon Gun Jonsson hör av sig till Redaktionen 2014-02-03. Vykortet i bild 3 antyder signaturen "Erik", men Gun berättar följande:

Artikeln om Erik Jonssons vykort år 1912 var intressant.
Jag vill dock påpeka att Erik Edvard Jonsson (min morfar) hade tilltalsnamnet Edvard. Jag tror att vykortet möjligen undertecknats ”Erika och Edv Jonsson”. Edvard hade en bror som hette Johan Alfrid Jonsson född 21 april 1880 i Gräsmyr. Han flyttade till Stockholm och vi tror att han dog någon gång före 1955.

Hälsningar Gun

Namnet Erik är härmed utbytt mot Edvard i artikeln ovan, vilket förklarar förvirringen i mån någon reflekterar därom.

Gunnar Engström, 2014-02-01

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se