Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Gamla Brandtornet vid Bruksdammen

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Gamla Brandtornet vid Bruksdammen

På gamla foton från Bruket i Hörnefors ses ett "torn", som av vissa läsare har kallats "masugn". Skribenten har snarare trott att det rört sig om dåtidens brand och vattentorn. Dessutom fanns det en tvättstuga i byggnaden, berättas av Becken-Webbens distansskribent och poet Hans Näslund, att läsa om i denna länk.

Bruket Hörnefors

Bild 1. Tyko Karlssons vykort från 1920-talets Hörnefors, att läsa mer om i tidigare artiklar. I mitten av bilden ses tornet ifråga.

På norra/östra sidan av Hörnån låg det gamla järnbruket från 1700-talet. Vid andra halvan av 1800-talet tillkom även en masugn. Sådana anläggningar inkluderade tornliknande byggnader, både själva masugnen men även en rostugn kan förmodas. Dessutom var brandbekämpning viktigt.

Bruksdammen Hörnefors 1939

Bild 2. Tavlan som Per-Eddie har hemma på väggen.

Att lagra vatten i ett torn - ett vattentorn - lät sig enkelt göras med hjälp av en "vädur". Vattnets rörelseenergi kunde i ett rörsystem omvandlas till tryck och därigenom pumpa vattnet upp i tornet. Därför var det vanligt att vattentorn och brandtorn fanns i anslutning till en fors. Väduren är en uppfinning från slutet av 1700-talet. Idag har både vädur och vattentorn ersatts av eldrivna pumpar.

Vädur pump

Bild 3. Principen för en vädur. Den som behöver hjälp i detta kan besöka Wikipedia, via denna länk.

Vädur-pump

Bild 4. En klassisk vädur. Just denna är från en gammal priskurant från Bruzaholms bruk, ett gjuteri som verkar finnas kvar än idag.

Frågeställningen om Brukstornet är redan besvarat, av Hans Näslund. Anledningen att återkomma till tornet är ett foto från Boden som Skribenten dök på. Foto visar ett "festtåg" över dammen i centrala Boden år 1920. I Boden fanns inget järnbruk. Boden var en by som omvandlades i en stadsbildning vid tidigt 1900 tal då Bodens fästning byggdes. Sjöarna Buddby- och Bodträsket dämdes upp och där fanns ett torn som liknade det på Bruket i Hörnefors, se bild 5.

Boden 1920

Bild 5. Ett foto från Boden 1920 - benämnt "festtåg". Fotot finns även på annat håll och benämns "Barnens Dag". Tornet i bakgrunden liknar det på Bruket i Hörnefors. Tornet benämns ”brandtornet” av Boden-bor. Tornet är rivet sedan länge.

Man förflyttas exakt 100 år tillbaka i tiden - i en tidsresa med mycket liv och rörelse en sommardag. Vi zoomar in på händelser i "festtåget". Detta har ju inte så mycket med Hörneå att göra - förutom tornet - men man kan tänka sig att den närbelägna militärstaden Umeå hade liknande "festtåg".

Boden 1920

Bild 6. Detta parti av "festtåget" domineras av hästkrafter, även en cykel tillhörde fortskaffningsmedlen.

Boden 1920

Bild 7. Automobiler i "festtåget".

Exakt vilka bilmärken som ses i bild 7 går säkert att trassla sig fram till, en annan dag. Becken-Webben har många artiklar om gamla bilar, inte minst serien om handlare Axel Edlunds ”Beckmann”. Bilen till vänster i bild 5 ger sken av "raggar-cruising" med viftande ölburkar, i detta fall två unga damer som nästan hänger utanför karossen.

Boden 1920

Bild 8. Denna bild med en cykelburen stridsvagn kunde ha passat moderna tiders besparing i försvarsbudgeten.

Idag planeras ett modernt järnbruk i Boden, för fossilfritt stål. Detta väntas expandera staden lika mycket som då Bodens fästning byggdes för drygt 100 år sedan. På samma sätt var järnbruket vid Hörnefors fossilfritt som nyttjade träkol. Å andra sidan fanns inte många trän kvar i Norrlands kustland på grund av denna fossilfrihet.

I den moderna masugnen kommer elkraft och vätgas användas istället för stenkol. Becken-Webben rör sig över ett brett intresseområde, i detta fall om träkol och stenkol i dåtidens och nutidens industrialisering. Allt mer framstår Norrland som Sveriges moderna framtid där arbetsmarknad frodas i ett överflöd av grön ekonomi.

Gunnar Engström, 2021-04-02

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se