Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Genomfartsvägar i Hörnefors

Caltex på Bruket

E4 genom Hörneå - Esbjörns album

Vägar på Övre Bruket - Robert Westman frågar

Hörnefors historia

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Genomfartsvägar i Hörnefors

Läsare som råkar hitta denna sida och söker en aktuell vägkarta över Hörnefors, ska omedelbart vända tillbaka. Här beskrivs vägnätet för ungefär 100 år sedan. I artikeln ”Hörnefors i Bonniers arkiv” stötte vi på bron i ”centrum”, på Bruket vid gamla kyrkan. I Bonniers bildarkiv fanns en bild på en uråldrig träbro . Denna bro ersattes av en bro byggd på stålbalkar, troligen vid 1920-talets början. Om den senare bron kommenterade Allan Abrahamsson (del av ett mail från 2012-11-19).

"Kan tala om att bron vid Dunkersmonumentet, som revs för ett tag sedan, var förberedd för att snabbt kunna sprängas om ryssen skulle komma, sas det. Mitt under bron satt 2 st. parallella 1.5" stålrör, sittande ca. 2 meter från varandra, som de snabbt kunde aptera  med sprängmedel vid skarpt läge och spränga och göra bron obrukbar. Under fredstid var rören naturligtvis pluggade i båda ändar.

Det är Allan som bidragit med mycket information och musikfiler med koppling till Johannes Norgren. Becken-Webben är som ett nätverk, en ”web” med andra ord, som knyter ihop företeelser och personer. Johannes Norgrens sonson Erik figurerar längre ned i denna artikel. Just så, Allan berättade om hur bron var förberedd för sprängning, en uppgift som känns mycket trolig. Ryssen skulle inte få passera en gång till, såsom de gjorde år 1809, det såg nog Försvarsmakten noga till.

I artikeln om bron på Bruket föranstaltades om kommande artiklar kring dåtidens vägnät. Vissa läsare ser nog detta som en varning, över framtida tråkig läsning. Andra har möjligen större tillförsikt över intressant historia, i synnerhet ”vägnostalgikerna”. Att färdas utmed halvt igenvuxna, delvis raserade vägar, med sönderfallande vägräcken och branta stup, och vägar som oftast slutar med en bom och återvändo, är en sport som vissa uppskattar. Andra håller sig långt bort från dylika äventyr, och det är ganska klokt om man vill ta sig fram med liv, lem och bil i behåll.

I en artikel för exakt ett år sedan berättades om den ”mystiska bron”, en fackverksbro i trä belägen vid Rosornas Kyrka . En som tydligen intresserat sig för denna bro är Erik Norgren, sonson till Johannes Norgren. Således, det är om Johannes vi har läst om tidigare på Becken-Webben . Så här skrev Erik (2012-11-20).

Hej!
Jag har funderat över bilderna på fackverksbron på bilderna 1 & 2. Min teori är att det är samma bro, den på bild 1 är säkert nybygg i samband med att Rosornas kyrka byggdes och vägen går antagligen till kyrkogården för att senare anslutas till det vägnät som kom till när egnahemsbyggandet kom i gång några decennier senare. Det var en bilbro fram till den nya bron i betong byggdes på 50-talet. Bron blev då en gång och cykelbro. Riks 13 gick Bruksgatan upp och över bron vid gamla kyrkan och vidare kustlandsvägen mot Sörmjöle. Det fanns även en gång och cykelbro något norr om den nya bron på Österlånggatan den så kallade Hörnstensbron.

Erik stöder skribentens tolkning ur artikeln om den ”mystiska bron”. Med andra ord, Algot Engströms foto (bild 2 i tidigare artikel) är nog samma bro som vykortet återger från år 1908 (bild 1). Området vid bron har intressant historia. Om man erinrar rätt från Allan Abrahamssons tidigare mail till Redaktionen var Allans åsikt att soldaten Olof Nilsson Hana Höks lönnkrog låg på andra sidan bron. Han dömdes år 1873, således innan Rosornas kyrka var byggd, och kanske även innan någon bro fanns på platsen.

Skribenten har funnit diverse gamla kartor med början på 1600-talet över Becken och Hörne byar. Erik Norgrens mail berör snarare början/mitten av 1900-talet, och då är Generalstabskartan från 1923 lämplig. Bild 1 visar vägnätet i Hörnefors och här finns den väg utritad som Erik berättar om.

Bild 1. Karta från 1923 med vägar markerade.

Från söder kommer två vägar. Orange färg är den äldre av dessa via Långed och Ängersjö. Denna väg blev färdig på 1660-talet. Ännu äldre vägar söderifrån verkar ha följt den så kallade ”vintervägen” genom Becken by och Bumyrbacken (lila). Den nya ”storvägen” från söder var annars Riks-13 (gul) från Norrbyn (1910-talet). Norrut gick vägen mot Umeå via Sörmjöle (blå). I området finns ett vägsystem upp mot Bjennberg (turkos). Inne i Hörnefors ses två vägsystem, på vardera sidan av Hörneån. Det på västsidan (vänster i bild, grön) verkar ha varit mer utbyggt och ansluter till Ängersjö-vägen från 1600-talet. Den fortsätter söderut till Hamnskär där Sulfitfabriken redan var byggd (1906) och fabriken finns markerad på kartan. På östsidan ligger däremot järnbruket med anor från 1700-talet. Röd väg ses tydlig på kartan från år 1923, och det är denna väg som Erik Norgren berättar om.

Gunnar Engström, 2012-11-20

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se