Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Grävmaskinisten på Bumyrbacken

Arbete i historisk tid

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Grävmaskinisten på Bumyrbacken

I en notis till Redaktionen angående artikeln ”Den gamle grävmaskinisten” berättar Rolf Rehnmark med igenkännande ord (med några förtydligande av undertecknad):

Ruston Bucyrus

"Tittade på några bilder under bl.a "Den gamle grävmaskinisten". Där finns en bild nr 3 som visar en grävmaskin med en ladugård i bakgrunden. Det är Sörens ladugård (Rolfs bror Sören Rehnmark) och grävningen gjordes 1950 – 1951. Vattnet grävdes från det borrhål som finns i det röda tegelhuset vid vägen "Pumphuset" in mot Sörens fastighet och ladugård. Vattnet från Pumphuset förser alla 7 fastigheterna här med vatten".

Några detaljer i sammanhanget säger att grävningen gjordes ganska kort efter att Rolf och Sörens far Martin Rehnmark (f 1912) övertog hemmanet 1948 från Karl Rehnmark (f 1884). Backar man tillbaka till skräddaren Erik Rehnmark ”den äldre” född 1778, gick hemmanet i arv via Natanael (f 1812), Erik Rehnmark ”den yngre” (f 1843) och sedan den nämnde Karl. Erik ”den äldre” är känd för sina motstridiga insatser mot Ryssen under kriget 1809.

Martin Rehnmark var den som byggde gården på 1940-talet där Sören bor idag. Sören är idag känd som en erkänt skicklig gräventreprenör som gjort hål nästan överallt inom Umeå socken. Möjligen startade intresset med händelsen i bild, då Sören var ungefär 5 år gammal.     

Den gamla grävmaskinen bökade således runt bland stenarna på ”Bumyrbacken”. Så kallas den ås eller höjdformation i Hörneå där de 7 fastigheterna ligger som Rolf beskriver i sin text. Ett annat uttryck för bydelen är ”Fälla” men möjligen syftar Fälla på markområdet ”bakom” Bumyrbacke. Bakom Bumyrbacken mot Hörneån, dvs ån och inte byn Hörneå. Hörneå ligger å sin sida mer ”framför” Bumyrbacken. För läsare som inte bor i Becken/Bäcken/Hörneå blir detta resonemang ganska förvirrat, varför artikeln avslutas.

Gunnar Engström 2011-03-29

 

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se