Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Gunborg Wikners bilder

Släkthistoria

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Släkten Bergström - Artikel 3

Gunborg Wikners bilder

Presentation av några släktbilder härrörande från Gunborg Wikner (född Bergström).

Denna sida är den första i serien om släkthistoria, utöver de som beskriver den 90-årige Erik Bergström och den 75-årige Andreas Bergström. Ytterligare kort lär tillkomma. Bilderna läggs ut nedan och de som bidragit med bilderna skriver några rader text. I detta fall har Gunborg nedtecknat namn på baksidan av korten, och som återges nedan. Undertecknad kompletterar med lite bildtolkning och förslag på årtal. Vem som fotograferat är oklart. Upphovsmannen till bild 5 är däremot Algot Engström.

Av speciellt intresse är interiörbilden från handelsboden i Hörneå, driven av Karl-Erik Bergström. Hans yngre bror Lars-Olof hjälpte även till i affären, och syns på bilderna nedan. Handelsboden startade inför julen 1948, strax efter det att Grönqvists handelsbod hade upphört i och med den brand som beskrivs på annan sida. Karl-Erik drev verksamheten fram till sommaren 1964. Historien finns återgiven i boken ”Hörneå, vår by, dess historia”. Handeln var inrymd i ett av husen mitt i Hörneå by, rätt och slätt kallad ”Viktors” (Viktor Bergström). Idag bor Per Schaeder i detta hus.

Det är en förhoppning att skriva några separata artiklar om olika verksamheter i Hörneå, både dåtid och nutid. Ett uppslag är således Karl-Eriks handelsbod, presenterat med ytterligare bildmaterial. Läsare hänvisas i övrigt till boken ovan.

I Hörneå finns mycket företagande, och läsare uppmuntras att höra av sig med bilder och lite text. En artikel om Hörneås egen bensinmack, BP, med Bertil Forsgren har diskuterats. Macken (nu som "PREEM") drivs idag av sonen Christer och dottern Christina Forsgren.

                        

Hörneå Handelsbod

Bild 1. Interiör från Karl-Erik Bergströms Diversehandel inrymd i ”Viktors”. Bakom disken ses Lars-Olof Bergström, och med ryggen vänd mot kameran tros Judith Rehnmark stå. Vågen i bakgrunden lär ha varit av märket ”Berkel”, en sinnrik konstruktion. Foto: okänd, ca 1950?

Karl-Erik och Lars Bergström

Bild 2. En paus i handeln, från vänster Karl-Erik Bergström, Lars-Olof Bergström. Foto: okänd, ca 1950?

Balkongen

Bild 3. Familjen Anders (född 1893) och Thyra (född 1899) Bergström. Söner från vänster; Lars-Olof (född 1933), Sven (född 1923) och Karl-Erik (född 1921). Foto: okänd, ca 1935?

Cyklar

Bild 4. Sönerna från bild 3 visar upp sina cyklar. Att notera är cyklarnas ”bockstyren” vilket känns futuristiskt för sin tid. I efterhand har berättats att cyklarna var av märket "Rex", och att pedalerna hade läderremmar. Riktiga "racer-cyklar" med andra ord, för att använda ett "K-märkt" uttryck. Den lille i bild verkar mycket imponerad. Från vänster; Sven, Lars-Olof och Karl-Erik Bergström. Foto: okänd, ca 1936?

Konfirmation

Bild 5. Konfirmationskort. Flickan i bild är Ingegerd Westergren (född Bergström) och den unge mannen heter Rolf Bergström. Foto: Algot Engström, årtal okänt. Efter det att bilden lagts ut på nätet har det berättats att fotografen hade bestämda åsikter om vilken sten som skulle vara med i bild. Det finklädda paret fick vandra långt till denna sten, till den grad att flickans strumpor gick sönder på tillbakavägen. Men bilden blev ju bra!

Se även artikeln Karl-Erik Bergström 100 år, 2021.

     

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

 

     Gunnar Engström, 2009-02-04

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se