Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Gunnar Johansson - om Idrottshuset Hörnefors

Hörnefors historia

Startsida

Gunnar Johansson - om Idrottshuset Hörnefors

Gunnar Johansson har genom åren bidragit med synpunkter och material till Becken-Webben. Ibland gäller det detaljer som Gunnar Johansson ser nödvändighet i att korrigerar. Rätt ska vara rätt. Så här skrev Gunnar i ett mail till Redaktionen 2023-05-24:

Det ni kallar Sporthuset, har aldrig kallats så. Idrottshuset ska det vara!
Mvh Gunnar Johansson  

Nu när Gunnar nämner "idrottshuset" förnimmes att detta hörts tidigare. Att det råkade bli "sporthuset" har sin förklaring i att Skribenten aldrig vare sig idrottat eller sportat där. I bild 1 nedan ses däremot två fastrar Judith Engström 139 och Gerda Engström 138, året är ca 1942. I bakgrunden ses dåtidens idrottshus.

Skidtävling

Bild 1. Ursprunglig bildtext säger "Sport utanför sporthuset" - ska vara - "sport utanför idrottshuset".

Gunnar Johansson bor i Bureå, men har sitt ursprung i Hörnefors. Gunnar presenterar sig i en tidigare artikel på Becken-Webben med titeln "Gunnar Johansson om Kanalen" och kan läsas via denna länk. Mer kan sökas på sidan "Hörneforsbor berättar".

I ett försök att rätta till det Gunnar noterat används sökmotor på nätet efter ställen där "sporhuset" ska korrigeras till "idrottshuset". Det är tur det finns digitala metoder för detta då hemsidan innehåller ca 1000 artiklar.

1) HUGÅS VERANDA - ett ställe att längta till - 2023-05-19

2) Valborg 2023 - 2023-05-01

3) Ågern eller Ögern - Storskifte 1811 - 2022-12-27

4) Vinterpromenad No.2 till Tuppholmen 2018 - 2018-01-21

Kanske kan felet hittas på fler ställen på Becken-Webben, men... Rätt ska vara rätt - och vi tackar Gunnar Johanssons!

Gunnar Engström, 2023-06-22

Besökare