Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Gunnar Nordahls far Emil från Siljansfors

Gunnar Nordahl och Ängersjö

Gunnar och Jussi

Gunnar Nordahl - mitt liv med läderkulan

Guldbröderna från Hörnefors

<<<->>>

Hörnefors historia

Hörnefors Fabrik

Sportkultur i "Hörneåfors"

<<<->>>

Startsida

Gunnar Nordahls far Emil från Siljansfors

Med ursprung ur ett tidningsfynd av Rune Öström!

Becken-Webbens distansskribent Rune Öström berättade om ett fynd i tidskriften "Svenska Öden & Äventyr" nr 9/2022. Där konstaterades att bröderna Nordahl (Bertil, Knut och Gunnar, och dessutom fanns ju Gösta och Göran Nordahl) på fädernet var födda ur järnhanteringens hårda grabbars släkte. I tidskriften Svenska Öden & Äventyr nämns mamma Nikolina i förbifarten - som född ur bönder - vilket vi ska skärpa till i en kommande artikel.

I denna korta artikel ska vi titta närmare på pappa Emils bakgrund. Så här hade Rune sammanfattat:

-Nordahlarnas förfäder var bergsmän som invandrade från Belgien på 1600-talet, dom var alltså valloner.

-Deras efternamn försvenskades så småningom och i slutet av samma sekel dök det upp en farfars farfars morfar som hette Abel Eriksson som var smed.

Becken-Webben är ingen expert på släktforskning. Därför refereras till tidskriften Svenska Öden & Äventyr vad avser fädernet Emil Nordahl. Vissa kompletteringar görs med öppen släktforskning på nätet. På mamma Nikolinas sida av släktträded kommer Becken-Webben överträffa det som Svenska Öden & Äventyr extraherat. Den som vill höra mer om Nikolina får vänta några dagar till.

Guldbrödernas far
Karl Emil Nordahl f1886-07-29--d1968-10-22. Han föddes på Hörnefors bruk (Hörnefors Järnbruk AB), och blev 82 år och avled i Hörnefors. Således växte Emil upp på järnbruket snarare än i papper eller sågverksindustri
.

Farfar
Isak Nordahl f1836-11-16--d1894-01-15, född på Siljansfors bruk Dalarna. Farmor hette Karolina Matilda Westman f1841 Siljansfors d1905

Siljansfors bruk hade en likande uppgång och fall som Hörneå Järnbruk. Bruksdöden slog hårt vid slutet av 1800-talet. Då hade Emil Nordahl redan sökt sig norrut till forsen i Hörneå. Kanske flyttade Emil norrut då framtidsutsikterna i Siljansfors minskat.

Siljansfors masugn

Bild 1. Siljansfors, rester av den masugn av mulltimmertyp där Gunnar Nordahls förfäder jobbade, senast hans farfar Isak Nordahl. Referens till wikipedia varifrån bilden är hämtad.

Masugnen i bild 1 är nog tämligen snarlik den mulltimmerhytta som fanns på Bruket utmed Hörneån. Notera att masugnens timrade överdel är borta i bild 1. Hur masugnen såg ut i Hörnefors har det spekulerats om i ett flertalet artiklar på Becken-Webben, exempelvis;

Masugnen i Selet Norrbotten
Masugnen vid Igelbäcken i Närke
Artikelserien om planskisser på Bruket

Farfarsfar hette Abel Nordahl. Här går tyvärr uppgifterna isär i vad som kan sägs i tidskriften Svenska Öden & Äventyr och vad som hittas på nätet. Enligt tidskriften ska det ha funnits två efter varandra kommande farfäder som hette Abel Nordahl, en farfars far född 1831 och en farfars farfar född 1784. Båda ska ha varit gift med en Anna Olsdotter f1780, vilket låter mindre sannolikt. Detta blir onödigt komplicerat varför vi väljer nätsidans version enligt nedan. Effekter blir att ett släktled försvinner i jämförelse med det som sägs i tidskriften Svenska Öden & Äventyr.

Farfars far
Abel Nordahl f1784-03-15--d1854-02-14, från Siljansfors bruk. Han gifte sig första gången 1808 med Ann Olsdotter från Ore Dalarna, men som avled i slutet på september 1834 på Siljansfors bruk. Abel gifte om sig 1836 med Karin Matsdotter (1801-1866).

Efter Abel Nordahl inses att namnet "Nordahl" härstammar från fädernet medan "Abel" kommer från mödernet.

Farfars farfar
Anders Andersson Nordahl f1738-09-22--d1809-11-22, född vid Persbo Hammare Norberg. Verksam som knippsmed vid Siljansfors bruk. Gift med Christina Abelsdotter, se nedan.

Mästersmed, knippsmed och klensmed var övergripande begrepp för vilken typ av smed man inordnades i, med olika avtal. Man arbetade vid olika arbetsplatser där vattenkraften nyttjades till olika maskiner. Masugnen hade sina egna skrån.

Farfars farmor
Christina Abelsdotter f1742-02-17--d1825-11-12, född i Tjärnäs, Torsåker. Christina avled 73 år gammal i Venjan.

Kör man den gamla väg 68:s dragning från Sandviken över Wij, Torsåker, Prästhyttan, Åsmundshyttan och Hästbo blir man förflyttade till den tid som denna artikel utspelar sig i - det gamla järnbrukens tid. Vägen är på sina håll mycket smal med husknutar tätt inpå.

Väg 68 fortsätter söderut i samma järnbruksstil - över Avesta Järnverk - och hela vägen i Bergslagens centrum. Här ligger även Dalgränsen som förvisso är en liten ort, men än mer Dalälvens gräns där mycket av svensk historia utspelat sig, inte minst under svensk medeltid. För den historiskt bevandrade känns orter som Brunnbäck och Utsund igen.

För den kulturellt intresserade kan nämnas Erik Axel Karlfeldt född i Karlbo Folkärna socken. Denna utvikning görs då Skribentens morföräldrar är begravda i Folkärna, från gammal gård i området, och med namnet Schmidt som passande nog betyder smed på tyska. Detta utvecklas inte mer i detta forum.

Farfars farmors far
Abel Eriksson (f1695-). Abel föddes i Tjärnäs, Torsåker i juli 1695 och döptes den 14 juli. Abel var smed.

Farfars farmors farfar
Erik Abelsson (f1661-- d1737). Erik föddes i Tjärnäs, Torsåker, och gifte sig den 29 september 1689 i Torsåker med Ella Larsdotter. Erik var smed.

Farfars farmors farfars far
Abel Mårtensson (ca f1625-d1690). Abel var hammarsmed i Tjärnäs, Torsåker, och gifte sig med Marit.

Längre än så här kommer man inte på nätet om Gunnar Nordahls släkt på fädernet, i alla fall just nu och med fokus på smeder. Hur det är med mamma Nikolina återkommer vi till i en framtida artikel.

Denna artikel var tänkt att bli kort, men blev oförsvarligt lång i synnerhet då Skribenten nördar in sig på brukshistoria i Bergslagen. Ord från Christer Engman, bördig från Ängersjö, repeteras angående artikeln om Anders Rasmusson, att:

Tror att många är intresserade av berättelser som återger släktskap och sammanhang lokalt mellan byarna i trakten.

Gunnar Engström, 2022-09-11

Besökare