Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Gustav Jonssons EPA-traktor

Traktorer och maskiner

Skog och fritid

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Gustav Jonssons
EPA-traktor

Artikelserien om byns traktorer kan göras mycket lång. Byn är inte stor, men de finns många nyttofordon. Under sommaren 2012 har byn dessutom fått en ”nyare” och en ”helt ny” traktor. Här ska vi däremot blicka tillbaka, ungefär 80 år.

Ägare till artikelns traktor hette Gustav Jonsson (f 1911-09-08 <> d 2006-11-07). Traktorn finns kvar och ägs av dottern Barbro med make. Det är ingen vanlig traktor utan en så kallad ”EPA”. Begreppet EPA syftade på just EPA, den dåtida varuhuskedjan med produkter till lågpris. Genom att bygga om uttjänta bilar, lastbilar eller bussar kunde man mekanisera sitt jordbruk till låg kostnad.

Gustav Jonsson med EPA

Bild 1. Gustav Jonsson visar stolt upp sin EPA-traktor. I bakgrunden, en lika fin Volvo PV 544.

nätet kan man läsa att på 1930-talet blev EPA:n så populärt att regeringen måste se över verksamheten. I ”EPA-traktorkungörelsen (1940:440)” bestämdes vad som skulle gäller för denna traktortyp. Dessutom infördes registreringsplikt för EPA:n 1952. Nu kom dock ett trendbrott - och EPA-döden följde i dess spår – den moderna traktorn.

I en tidigare artikel (se längre ned i denna serie) berättades om Sune Lundströms BM10. Denna traktor köptes ny år 1952, av fadern Ernst. Senare följde en BM Viktor. Nu började traktorerna bli överkomliga prismässigt, även för de mindre jordbruken. Dessutom hade köptraktorerna hydraulisk 3-punktslyft och andra moderniteter som EPA:n inte kunde konkurrera med. Nostalgiska namn som Ferguson grålle, Fordson, med flera, gjorde att EP:orna blev stående att rosta i brunröd nyans, men inte Gustav Jonssons, den behöll sin gröna färg. Den har nog stått under tak i alla år. 

Den innovative kunde bestrida EPA-döden. Här finns ett lysande exempel i bybon Martin Rehnmark. Martin byggde om sin EPA på ett innovativt sätt, med en egenkonstruerad 3-punktslyft. Kanske var detta en föregångare till den moderna traktorn. Hur som helst lär han ha varit före många kommersiellt tillgängliga traktorer – på den ”3-punkten”. Det finns en bild i boken Hörneå – vår by dess historia, som återger EPA:n och lyften.

Martin Renmarks EPA

Bild 2. Martin Rehnmarks EPA med innovativ hydraulisk 3-punktslyft. Detaljstuderar man bilden ses en centralt placerad, förmodligen enkelverkande hydraultub som påverkar den övre bommen (toppstag). Bommen lyfter plogen med en kedja.

Sågtraktor

Bild 3. Vi passar på att visa ytterligare en traktorbild ur Hörneå-boken. Här sågas plank, med en cirkelsåg driven via rem från traktorn i bakgrunden. Detta sker på en plats som motsvarar SvenEric och Margareta Bergströms vardagsrum idag. Den lilla stugan till höger tillhörde Josefina Rehnmark, och är riven sedan länge. Man kan tro att vi befinner oss på 1940-talet. År 1948 öppnade Karl-Erik Bergström en lanthandel i huset i bakgrunden, och fasaden mot gatan fick ett stort affärsfönster. Avsaknaden av detta fönster hjälper till att datera bilden. Från vänster till höger ses; Martin, Hugo, Karl och Harald Rehnmark.

Vi återgår till Gustav Jonssons fina EPA. Den hade ursprung i en Volvo lastvagn. Skribenten har själv åkt i denna EPA-traktor i ungdomen, på 1960-talet. Gustav hjälpte skribentens farmor Ebba att slå diverse åkrar. Trots skribentens då mycket unga år erinras att Gustav berättade att traktorn hade grund i en gammal post-buss som trafikerat Norrlandsvägarna. Den var 6-cylindrig, och det är den väl än idag. Däremot gick den inte på alla cylindrarna, menade Gustav, kanske ett övergående problem. Motorn drog en hel del bensin, sades även.

Via sökning på nätet kommer man fram till att fronten på Gustav Jonssons EPA antyder ett ursprung i Volvo LV60-serien. Med andra ord Volvos LastVagnar med 6-cylindrig bensinmotor. Volvos historiska lastvagnar kan hittas på nätet. Lastbilsentusiaster blir säkert lyriska över namn som Viking och Titan som dyker upp några decennier senare. LV60-serien började tillverkas 1929 och blev en ekonomisk framgång för Volvo. Det hittas mycket och intressant information om Volvos lastbilar och motoralternativ, men vi får begränsa oss. 

Gustav Jonssons EPA lär starta än idag. Den utgör ett historiskt viktigt exemplar, i ett fantastiskt skick, över dåtidens jordbruk och dess mekanisering.

Gunnar Engström, 2012-11-03

I bläddrandet bland en massa egna digitala bilder, ramlade man förbi nedanstående. Bild 1 ovan var ett äldre foto på papper, och torde ha varit taget av dottern Barbro Jonsson. Barbros foto var framkallat 1998-07-08, och då kan man räkna ut att Gustav var ungefär 86.83 år på bilden (med korrektion för skottår). Då nedanstående bild togs (2006-08-13) hade Gustav flyttat, han var då 94.93 år. Gustav uppnådde den ansenliga åldern av 95.16 år. Dessa decimaler har ju föga betydelse, men kom sig ur skribentens tillfälliga lathet med att räkna, som datorn gjorde bättre.   

Gustav Jonssons Epa

Bild 5. Gustav Jonssons vackert gröna EPA, upp-pallad i säkert och torrt förvar.

Gustav Jonssons traktor har, liksom Gustav själv gjorde, uppnått en hög ålder. När Volvon tillverkades går ju att reda ut, men för stunden är det oklart när Volvon blev det den är idag, en EPA. Den är och torde förbli det den sedan många år varit, framåt i tiden, kanske stående på ett museum att beskådas och minnas.

Gunnar Engström, 2012-11-10

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se