Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hörneå Isbane-förening - 1959

Hörneåbor berättar

Kultur och Sport i Hörneåfors

<<<->>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hörneå Isbaneförening - 1959

År 2014 skrevs artikeln "Becken Hockey" som hade upprinnelse i en fråga från Becken-Webbens distansskribent Rune Öström i Rosersberg. Han hade hittat en bild, enligt nedan.

IFK Bäcken Logo

Bild 1. IFK Bäcken

Vi hänvisar till den tidigare artikeln "Becken Hockey" från våren 2014, men ämnet utvecklas ytterligare i dagens artikel om "Hörneå Bys Isbandeförening".

I den förra artikeln från 2014 adderades några bilder från 1950-talets skridskoövningar på Mjösjöns is. Bilderna var ur bybon Esbjörn Lundströms album. Artikeln gav inte tyngd åt den ambition Becken by hade i ämnet. I Hörneå centrum byggdes en riktig hockey-rink med belysning, långt mer avancerat än den text undertecknad skrev 2014. Becken Skidstadion är ett annat begrepp på hemsidan, som dock Skribenten är skyldig till - till den grad att lokaltidning Västerbottens-Kuriren gjort notiser om denna skidstadion både en och två gånger. Angående Hockey kan vi även länka till artikeln om Sven Tumba.

Becken Hockey

Bild 2. Bäcken, känt som ”Corner Creek Hockey Club” (Hörne-å) har sitt eget hockeylag som ses i bild på Mjösjöns is under 1950-talet. Ur artikeln Becken Hockey.

Som ordförande i Hörneå bys samfällighetsförening sätter man sig in i byns förehavanden genom tiderna. Här hittas både det ena och det andra. Som exempel på det andra hittades en närmast otummad stor anteckningsbok. Boken var inhandlad som protokollbok för Hörneå bys isbaneförening (bild 3), men av någon anledning blev det bara ett protokoll, från 1959.

Hörneå isbaneförening

Bild 3. Protokollboken för Hörneå bys Isbaneförening.

Vi återger protokollet från 1959:

Protokoll fört vid mötesförhandlingar i Hörneå bys isbaneföreningslokal onsdagen den 2.12.1959.

För att leda kvällens möte valdes K-E Bergström, sekreterare B Forsgren och justeringsmän Helge Eriksson och Gustav Jonsson.

K-E Bergströms hade erhållit uppgifter från ordf. i Hörnefors ungdomsråd Agda Gidlöf, att det skulle finnas möjlighet till ett årligt bidrag från ungdomsrådet till Hörneå bys isbana. Men för att detta bidrag skulle kunna utgivas, måste det vara en förening ansluten till ungdomsrådet med en års-avgift av 5 kr.

Diskussioner uppstod, om sådan förening skulle bildas. Enhälligt beslutade mötesdeltagarna att isbaneförening skulle bildas. Föreningen skulle kallas för: Hörneå bys Isbaneförening.

Till styrelse ansågs tre ledamöter vara tillräckligt. Valda blevo för tiden 1959-60:

Ordf.: Karl-Erik Bergström
Sekr.: Karl-Bernhard Bohlin
Kassör: Gunnar Olofsson
Ombud till ungdomsrådet: Bertil Forsgren

Närvarande och intagna medlemmar:
Gunnar Olofsson
Karl-Erik Bergström
Bertil Forsgren
Helge Eriksson
Gustav Jonsson
Ernst Lundström
Martin Rehnmark

De som betalat avgiften införas som medlemmar i senare protokoll. Diskussion uppstod om barn skulle äga tillträde som medlem. Beslut fattades att medlem som upptagen i föreningen äro sådana som kunna anses betala föreningsavgiften, som avser kostnader enbart för byggande och underhåll av isbanan.

Dag som ovan / Bertil Forsgren

Justeras: Helge Eriksson/Gustav Jonsson

Historik kring banan är lite otydlig. Skribentens första minne av isbanan var julen 1964, en klassisk by-hockey-rink med gammaldags lampor i linor över banan. Möjligen var banan byggd tidigare på 1950-talet eller redan på 1940-talet? Förmodligen kommer information från läsare av Becken-Webben att framledes klargöra denna fråga. Protokollet ger annars intryck att isbanan skulle byggas efter mötet 1959. Att det dessutom fanns en "isbaneföreningslokal" var imponerande, och antyder att i alla fall denna lokal fanns redan 1959, med eller utan isbana!

Hörneå isbaneförening

Bild 4. Hörneå isbana låg bakom (öster om) där Hörneå tennisbana byggdes.

I bild 4 har två flygbilder smälts samman, den ena från 1960 och den andra som en skugga från modern tid (tennisbana). Det finns även en flygbild från ca 1975 som i princip återger samma information som i bild 4 med tennisbana och isbana sida vid sida. Den senare bilden är dock behäftad med copyright inom 50 år för flygbild enligt Lantmäterimyndigheten. Den från 1960 kan publiceras.

I bild 4 ses dels bygdegård (dåtida skola) och bagarstuga (dåtida dass/förråd). Till vänster (väster) om tennisbanan ses Bertil och Ulla Forsgrens hus. Bertil var Kommunordförande i Hörnefors under perioder då det begav sig. Det är nog Bertils förtjänst att det byggdes både isbana och tennisbana i byn. Dessa råkade hamna utanför Bertils egen dörr, men det har mer att göra med att dessa sportanläggningar byggdes på byns allmänna mark.

Grabbarn i Becken

Bild 5. Ur artikeln Becken Hockey, om att "grabbarna tar igen sig efter hockeymatchen". Två kända är från vänster Esbjörn Lundström och i mitten Rolf Rehnmark.  

Skribenten har egna minnen av denna hockeyrink, 1964. Skribenten var då 4 år från Nynäshamn och besökte som vanligt farmor Ebba vid juletid på gården i Becken. Dåtidens vintrar var alla kalla, och skridskor åkte man på frusna fjärdar söder om Stockholm, enligt mängder av foton och metervis av Super-8-film. Nu skulle skridskor provas på isen i Hörneå under jul och mellandagar. Isen var bra, men kylan var svår. Frusna fötter och fingrar tinades med varmt kok-kaffe med grädde. Detta var det första minne av både isbanan i Hörneå och att dricka de vuxnas kaffe. Kaffe har det blivit mycket av sedan dess, men mindre av skridskor. Nu för tiden krävs istället dubbade skor för att ta sig ut på isiga vägar - idag Nyårsdagen 2023.

banner 2

Gott Nytt År - Gunnar Engström, 2023-01-01

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se