Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

HLR-utbildning i Becken

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

HLR-utbildning i Becken

Ett ansenligt antal Hörneå-bor utbildades i HLR den 11 april 2013. HLR är förkortningen för ”Hörneå Liv-Räddare”. I andra sammanhang förekommer dock betydelsen ”Hjärt- och Lung-Räddning”, och dessa två gjorde således gemensam sak en vårdag i Bygdegården. Inbjudna undervisare var Curt-Olov Hellman, Lars Blomqvist och Jan Forsmark från Civilförsvarsförbundet.

Bild 1. Civilförsvarsförbundet hjälper till med utbildningar och ger information hur man förebygger och hanterar akuta händelser och livräddande insatser.

Det har till och med kommit förslag om att Bygdegården ska ha en egen så kallad ”Hjärtstartare”. För sjukvårdsfolk (Skribent och Redaktör) pratar vi hellre om ”Defibrillator”.  Ordet hjärtstartare för annars tankarna till någon form av startkablar till bilen, nog så bra att ha i Bygdegården även detta. Man ska inte tänka för mycket, och istället fascineras över den professionalism och entusiasm som utbildarna från Civilförsvaret visade prov på.

Bild 2. En nyckelfigur, som tycks vara lite gammal och ser lite uttorkad ut. Vederbörande ska sedermera vara behjälplig under demonstration av den så kallade ”Hjärtstartaren” för att då vakna till liv.

Jobbar man inom akutsjukvård tycker man att de ballongdockor som används i undervisningen ter sig komiska.  Det är mer naturligt att hjälpa en riktig människa i nöd. Å andra sidan är det förmodligen få ”patienter” som ställer upp frivilligt som träningspersoner för detta syfte, på golvet i vår Bygdegård. Dockan med namnet ”Mini-Anne” är otrolig i sin enkelhet, och ger faktiskt realism åt HLR-övningarna. Ibland insjuknar dockorna med ”punktering” och sjunker ihop som en sufflé. Även detta har viss realism, om någon exempelvis blir skadeskjuten i lungan under älgjakten. Dylika reparationer av ”skotthålspunktering” kan skribenten berätta ur minnet.

Bild 3. Mini-Anne har här drabbats av punktering. Trots detta verkar den prata. 

Söker man på nätet förstås att dockan Mini-Anne föddes i kölvattnet till en grupp på American Heart Association i USA. Där funderade man på hur massutbildning i hjärt- lungräddning skulle ske. I Sverige finns ”Rådet för hjärt-lungräddning” , som gör upp riktlinjer för hur HLR ska gå till. Dit kan man gå via nätet och kolla. I en akut situation av HLR är det däremot inte tillrådligt att först söka upp en dator och logga in på HLR-rådet för information. Det är just därför Mini-Anne tillkommit och utbildningar sker, hos oss bland andra.

Bild 4. En av byns egna ”civilförsvarare”, SvenEric Bergström, blåser exemplariskt upp Mini-Anne.

Vi tar oss friheten att repetera lite HLR-principer, såsom de ter sig för stunden anno 2013. Den som varit med ett tag vet att HLR-metoderna gradvis förändrats och moderniserats. En viktig förändring under senare år är att dessa ”hjärtstartare” dykt upp lite här och var i samhället. Startkablar ska kopplas och knappar ska eventuellt tryckas på, samtidigt som man blåser och komprimerar bröstkorgen. När du träffar på en till synes ”livlös person” hux flux – gör då så här:

Bild 5. ”HLR in action”. Bybon Kenneth Eklund till höger tycks ha synpunkter på Redaktör Lena Lindholms blåsningar (en efterkonstruktion ska sägas, för den som inte redan förstått detta).

  1. Leta efter tecken på liv (andning, etc).
  2. Larma 112. Ropa även efter hjälp i närområdet (skribentens tillägg).
  3. Gör hjärtkompressioner, 30 gånger.
  4. Gör 2 inblåsningar.
  5. Upprepa punkt 3 och 4 tills hjälp anländer.

I Civilförsvarsförbundets instruktion sägs att punkt 4 görs ”om du kan”. Detta är en detalj att kommentera, en modernisering av konceptet, nämligen att vid hjärtkompressioner så skapas viss andning. Dessutom kräver ”inblåsningarna” lite träning så att man får ned luften i lungorna och inte i magen. Är man två på plats så hjälps man åt med dessa moment. Är man ensam och känner sig osäker så är hjärtkompressionerna viktigare, men bäst är om båda momenten görs rätt. Läs mer på Civilförsvarsförbundets hemsida.

Bild 6. Kenneth Eklund visar hur det ska gå till, i detta fall 2 inblåsningar.

Mini-Anne – ja - så hette dockan, och varför kan man undra. I skrivandets stund hittas ingen förklaring, men lite spekulation kan vi ge. ”Anestesi” - så kallas den specialitet inom akutsjukvård som hanterar andning och cirkulation vid bland annat sövning och operation och vid kritiska tillstånd. Anestesi brukar förkortas med ”An”, och en minidocka för basal anestesi borde ju heta just ”Mini-Anne”. Denna obekräftade tolkning ska inte tas med för stort allvar och är utan allmänintresse. Ett fåtal läsare i sjukvård kanske kan roa sig åt tanken.

Vi visar en fortsatt kavalkad av bilder, med lite förtydligande text i och utanför bilderna. Seriositeten var stor under utbildningskvällen, men är inte lika stor i de pratbubblor som här ges prov på i denna artikel.  

Bild 7. Kenneth Eklund visar här hjärtkompressioner, 30 st. Man noterar att Kenneth snurrar runt dockan på golvet. I verkligheten finns inte möjlighet till detta, utan man får förflyttas sig själv för att optimera ergonomin. Det är nämligen ganska fysiskt ansträngande att köra HLR en tid tills ambulansen anländer. Därför är det bra att arbeta harmoniskt så att krafterna räcker länge.

Bild 8. Manövern med det fina namnet ”Heimlisch” visar på denna bild. Om man inte vet det så är bilden svårtolkad. Genom att hastigt trycka ihop bröstkorgen kan man få ut saker som fastnat i halsen/luftrören. I detta fall får försökspersonen (SvenEric Bergström) en grön väst med tillhörande lungor och luftrör, i vilka man kan stoppa diverse proppar som ska ut. Experimentet lyckads förträffligt och SvenEric Bergström blev glad trots några knäckta revben.

Bild 9. Här förevisas Hjärtstartaren.

Bild 10. Stefan Gunnarsson befanns krypande under diskbänken i köket istället för på golvet med Mini-Anne. Stefan prioriterade denna kväll installation av den nya restaurangdiskmaskinen. Här ses han dra nya elrör fram till maskinen. 

Gruppen ”Hörneå Liv-Räddare” har mångdubblat sina förutsättningar till en lyckad insats av ”Hjärt- och Lung-Räddning”. Vi tackar Civilförsvarsförbundet för den trevliga kvällen och för en utmärkt undervisning. Andra byaföreningar uppmuntras ordna samma utbildning på hemmaplan - en investering för en framtida pension med livet i behåll.

Gunnar Engström, 2013-06-20

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se