Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Hans Näslund berättar om Bruksdammen

Hörneforsbor berättar

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hans Näslund berättar om Bruksdammen

Ett mail kom till Redaktionen 2017-03-02 från Hans Näslund, strax efter ett tidigare från honom 2017-02-14. Båda ger intressanta berättelser om det gamla Hörnefors. Annars är ju Hans känd från Becken-Webbens poetiska sidor, med ett drygt 20-tal dikter.

Hans nya berättelse handlar om Bruksdammen och det torn som fanns där. Som bakgrund ges Per-Eddie Bjuggstams tavla, som visades i en artikel från hösten 2016. Tavlan återges i repris nedan. Dessutom visar vi några fotografier av Algot Engström, varav ett påpassligt fotat då tornet revs.

Dammen på Bruket i Hörnefors

Bild 1. Dammen på Per-Eddie Bjuggstams tavla.

Om tornets funktion har det spekulerats. Ett masugnstorn ligger ju nära tillhands. Bild 3 talar dock för ett torn med ett ganska ”tomt inre”. Inte ens en liten masugn kan ses. Undertecknad, som aldrig sett tornet ifråga har däremot långt tillbaka hört antydas att tornet var ett vattentorn, och inte minst för brandbekämpning på Järnbruket. Hans Näslunds funderar på samma funktion i texten nedan.

Dammen på Bruket i Hörnefors

Bild 2. Samma torn i ett foto av Algot Engström, ca 1940-tal. Man noterar att dammen verkar nybyggd i betong, medan tornet står kvar där bakom.

Ett nytt och högre vattentorn byggdes inte långt från dammen, i betong. Det senare står kvar än idag, men förmodas vara ur drift till förmån för modernare teknik. Dessutom adderas bild 4-5 i denna artikel, som visar bygget av den nya brandstationen i Hörnefors, ungefär samtida. Vi återkommer senare med rad bilder från bygget av den ”nya dammen” på 1940-talet, och även då den rivs kring 2014.

Gunnar Engström, 2017-03-05

Så här skrev Hans:

Per-Eddie Bjuggstam visade på Becken webben, en målad tavla av den gamla dammen i Hörnefors. Nedanför dammen låg en byggnad med ett torn, som man inte visste vad den användes till. Den byggnaden var en tvättstuga, där min mamma tvättade på vintern när de tvättställen som låg vid sötvattenstuben till fabriken inte gick att använda.

Jag har ett minne när jag fick följa med min mamma när hon skulle tvätta där. Det måste ha varit någon gång 39-40 . Man gick in på den nedre gaveln, och när man kom in så fanns det 2 tvättgrytor på den vänstra sidan, och 2 på den högra. Om jag minns rätt så var det öppen eld under grytorna, som var av gjutjärn med en rökgång under, eller ovanför med en murad skorsten.

Det kan ha varit jordgolv med väggar svarta av sot, jag mins inte riktigt. Längre bort i lokalen fanns en öppning till ett bortre rum, med några trappsteg upp när man gick in. Där inne fanns en sköljbassäng 2 gånger 3 m, där åvattnet cirkulerade igenom. Kanten på bassängen var ca 70 cm över det golv som man gick på. Lakanen lades först i blöt kvällen före, och lutkokades för att sedan sköljas i basängen. När vi var där då på vintern, så var det is på kanterna av bassängen.

Man körde upp klädkorgen och veden på en skottkärra, och när lakanen sedan efter tvätten skulle torkas, så hängdes dom upp på vår stora vind i huset som vi hyrde. Där var det lika kallt som utomhus, så allt frös till is, men efter några veckor så var allt torrt igen.

Det fanns en stor stenmangel bakom rättare Larsons stora ladugård på bruket, och vi barn fick följa med och hjälpa till med att dra mangeln.

Senare under 40 talet så byggde Mo och Domsjö en modern tvättstuga nere på fabriksområdet på Hamskär. Där fanns även en badstuga där man kunde få sig ett bad.

Tornet som fanns på tvättstugan vid dammen, kunde ha varit ett vattentorn, för att förse herrgården med vatten, en gissning.

Vi som bodde vid sötvattenstuben, tog allt vårat dricksvatten från tuben. Det hus som vi bodde i som låg där förskolan ligger i dag, det låg under tubens nivå, så vi hade rinnande vatten i våran kran. Det fanns bara en kran. Avloppet från slasktratten, som den kallades, gick i en trätub ner till ån.

Den nya dammen byggdes i början av 40 talet, och det var Skånska Cement som byggde den. Vi hade 2 anläggningsjobbare som bodde hos oss under byggtiden.

I mitten av byggtiden hände en katastrof. Det var på hösten. Man hade byggt en fördämning över ån. Den var byggd av stockar som var nerslagna i botten med bjälkar emellan, och mot dessa spontad plank nerslagna. Den var ca 2 m bred med lera emellan. Den brast en natt, och allt spolades iväg. All jord som spolades iväg, lade sig i ån nedanför vårat hus, så vi barn kunde gå ut i ån med bara stövlar på fötterna. Vattendjupet var bara 10 cm. Sedan byggdes en ny fördämning med stålspånt, och den höll byggtiden ut. 

Detta var min berättelse om tvättstugan vid den gamla dammen i Hörnefors.

Hälsningar, Hans Näslund, 2017-03-02

Tornet rivs

Bild 3. Tornet rivs, och är inte speciellt stort. Kanske skymtar man en vattencistern på toppen? Foto Algot Engström.

Bygge i Hörnefors

Bild 4. Lite spekulativt tros detta vara bygget av den nya brandstationen i Hörnefors, 1940-tal. Foto Algot Engström.

Nya brandstationen i Hörnefors

Bild 5. Den nya brandstationen i Hörnefors. Tyvärr lite överexponerat pga sol. Foto Algot Engström.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se