Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Herr, Fru och Ko

Algot Engströms bilder

Algot Engströms dåliga glasplåtar - en serie

Bildarkiv

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Herr, Fru och Ko

Åter ett av fotografen Algot Engströms glasnegativ som får nytt ljus i en scanner. Vi hänvisar till tidigare artiklar hur detta gått till. I denna bild ser vi ett stolt par med en stolt ko. Detaljgranskar man bilden ser man ytterligare kor, minst en ko bakom staketet mellan paret och dessutom är det en ko som står till höger om damen och inte kan hålla huvudet still. Exponeringstiden är lång och kon kan inte vänta på den kliande flugan.

Paret med Ko i Becken by

Bild 1. Paret med ko. Kon ser ut att vara av typen Fjällko, en fantastiskt söt ko. Ett bestånd av dessa kor fanns kvar i byn hos Gottlov Bergström på 1960-talet.

Kanske finns det någon läsare som känner igen personerna i bild. Att någon känner kon är mindre hoppfullt. Kon har nog passerat matbordet, både som mjölk, ost och kött, till stor glädje och mättnad.

Herr o Fru Ko

Bild 2. Förstoring av bild 1, med husse och matte Ko - ingen man känner igen tyvärr.

Gunnar Engström, 2014-12-10

 

Maila till redaktionen, om Du vet något om bilderna.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se