Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Historisk jakt i VK

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Historisk jakt i VK Tusse

Torsdagen den 24 mars 2011 skriver Västerbottens-Kuriren (VK) om jakt i historisk tid, en mycket intressant artikel. Becken-Webbens djur och jaktreporter Tusse önskar förtydliga att VKs artikel är mycket snarlik den som sedan 2009-01-31 återfinns på Becken-Webben, om historisk jakt i Hörneå.

Tusse och råtta

Bild 1. En jakstudie, råttan anar inte faran som väntar i korgen, eller möjligen tvärt om.

Historien upprepar sig, önskar undertecknad katt förtydliga, med andra ord att länets stora dagstidning tycks hämta uppslag från vår hemsida. Till och med publicerar VK Olaus Magnus karta från 1500-talet som är rikligt illustrerad med jaktmotiv. Från denna karta (Carta Marina) återgav vår bya-sida ett flertal jaktscener. Nu försvarar sig VK med att man referera en forskare från Göteborgs universitet som intresserat sig för ämnet, om historisk jakt. Det må vara hur det vill med den saken, tycker Tusse. Det hade också varit bättre om man ägnat råttjakt lite mer utrymme.

Tusse 2011-03-29

Maila till redaktionen och berätta!

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se