Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Hotellet på Ågern blir Kooperativa

Hörnefors Historia

Skolan i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Hotellet på Ågern blir Kooperativa

Boken ”Hörneforsbygden och Brukens Historia” fortsätter att fascinera. Här finns mycket att läsa och många svar att hämta på frågor som dyker upp på Becken-Webben.

Husgavel på ÅgernHusgavel på Ågern

Bild 1. En husgavel som ses i två fotografier, det till vänster från 1950-talet och det till höger från 1920-talet. Samma husgavel, men inte samma hus i förgrunden, se bild 2 och 3.

I denna artikel uppmärksammas en märklig detalj, med ursprung i ett av de vykort som Erik Idhult skickade till Redaktionen. Vykort visade ”Kooperativa” på Ågern och är tillskrivet förlaget ”Tempo-Foto Hörnefors”. Vem skulle idag skicka ett vykort med motivet av en ICA eller Konsum-affär?

Kooperativa på Ågern

Bild 2. Här ses det vykort som Erik Idhult skickade till Redaktionen, som visar "Kooperativa" vid 1950-talet. Notera husgaveln i nedre vänstra hörnet, den som ses i bild 1.

Diverse andra artiklar om gamla vykort föranledde bläddrande i boken om ”Hörneforsbygden och Brukens Historia”. Långt bak i boken, under rubriken Hörnefors Handelsförening visas ett foto av ett hotell på Ågern. I hotellets bakgrund kändes en säregen husgavel igen (bild 1). Huset i bakgrunden var detsamma, men märkligt nog inte husen i förgrunden (Hotellet och Kooperativa affären).

Hotellet på Ågern

Bild 3. Här ses Hotellet på Ågern. Notera husgaveln i nedre vänstra hörnet, den som ses i bild 1. Jämför tallen i förgrunden, som vuxit till sig betydligt i bild 2. Kanske skiljer det 40 års ålder på tallen!

Turligt nog berättar boken historien om Hotellet på Ågern som blir affär. I hotellets byggnad inrymdes även lokaler för ”Handelsbolaget”, mellan åren 1908 och 1927. Därefter övertogs affärsrörelsen av ”Hörnefors Kooperativa”, med start 1927. Uppenbart byggdes Hotellet om till att likna en "modern" affär. I bilden från 1950-talet ses att översta våningen kapats av och taket fick ny form. Däremot känns formen igen med två sammanfogade huskroppar.

Gunnar Engström, 2015-12-19

 

Hörneå bys hemsida www.becken.se