Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Jenn from New Zealand about Becken Bees

Vilda djur i Hörneå

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Jenn from New Zealand about Becken Bees

Pollinering är fundamentalt för vår matproduktion. Under senare år upplevs hot mot insekter - med olika mekanismer. Biodling löser inte världens problem med vare sig global uppvärmning eller biologisk mångfald. Biodling kan ses som ett av många fönster in i naturens skeenden, där bin blir länken mellan människan och det vi inte vet så mycket om.

Byn Hörneå bidrar till att bibehålla den Nordiska birasen, och som säljs till många nya biodlare i norra Sverige. På Becken-Webben har det skrivits flera artiklar på detta tema. Dessa bifogas som bilagor (länkar) på titelsidan sidan "vilda djur i Hörneå". En som uppmärksammat dessa är Jenn Stark från Whitianga på Nya Zeeland. Så här skrev Jenn i ett mail till Redaktionen 2022-08-20.

Dear Editor,

My name is Jenn and I’m an Editor at Happy DIY Home. I was doing research on types of bees and just finished reading your wonderful piece: http://www.becken.se/BEE Urban - BEE Hörneå.html

In that article, I noticed that you cited a solid resource that I’ve come across in the past: https://en.wikipedia.org/wiki/Bee

We just published an updated, comprehensive guide on types of bees. It is completely free and you can find it here: https://happydiyhome.com/types-of-bees/ 

If you like the piece we’d be humbled if you cite us in your article. Of course, we will also share your article with our 100k newsletter subscribers and followers across our social platforms. 

Either way, keep up the great work!

Warmly, Jenn

Det var ju roligt att Becken-Webben läses på andra sidan planeten. Pollinering behövs ju på alla kontinenter, om man bortser Antarktis. Med dagens digitala översättningsfunktioner kan man läsa det mesta på internet.

Bin i Ängersjö

Bild 1. En bild från förra årets pollineringsstöd till bärodlingen i det angränsande Ängersjö.

Jenn gör reklam för deras arbete att kartlägga biraser. Därtill får man intryck att Jenn önskar exponera nätsidan "Happy DIY Home". Det må vara hur det vill med detta. För Sverige finns en inhemsk biras, det Nordiska biet, men under 1900-talet har det tillförts en handfulla andra raser med varierande framgång och effekter.

Nordiskt bi

Bild 2. Det Nordiska Biet i Hörneå, som här synes ha fått en helgongloria över bakkroppen, en ren tillfällighet. Kärlteckningen på vingarna används som en genetisk markör för renrasighet, med referens till ett bi som hittats i en klump av kåda från lång tid tillbaka i Norden. Man kan ha åsikter om betydelse av en sådan snäv markör, vilket vi inte utvecklar mer här och nu.

Således, vill man läsa mer om biraser kan man kolla på denna länk som Jenn ger från Nya Zeeland. Vill man läsa mer om aktuella biraser i Sverige hänvisas exempelvis till denna länk. Ett tack till Jenn Stark för uppmärksamheten.

Gunnar Engström, 2022-08-21

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se