Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Johannes Norgren, musikern i Becken by och Hörnefors

Musik i Hörneå

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Artikel 6:

Johannes Norgren

- musikern i Becken by och Hörnefors

Vi ska återknyta till några av vårens artiklar, närmare bestämt om Johannes Norgren. Johannes räknades till Beckenborna för snart 100 år sedan. Han var från Nordmalingstrakten, eller snarare Sunnansjö. Han inledde en yrkesbana som militär för att sedermera ta anställning vid Hörnefors Sulfitfabrik. Johannes var en slagkraftig person, till den grad att han retade upp fabrikören Frans Kempe. Om detta har vi skrivit tidigare i artikeln om ”Johannes Norgren mot Frans Kempe”

Johannes var framgångsrik i dåtidens arbetarrörelse, i fackföreningsarbetet, i kommunpolitiken, och med att skaffa barn. Han fick hela sju barn, men tyvärr dog frun Amanda och sista barnet Karl Hannes i anslutning till förlossningen år 1921. Byborna i Bäcken bidrog till att Johannes och barnaskaran tog sig vidare i livet. Bland annat borgade fyra bybor för ett lån till Johannes på hela 500 Riksdaler, eller snarare svenska kronor. Han kunde bygga sig ett hus, och det sägs att han dessutom fick visst byggmaterial från byborna. 

Uppgiften om pengalånet kommer ur boken ”Folkrörelser och folkliv i Hörnefors”, som en läsare, Allan Abrahamsson, scannat några sidor ur och skickat till Redaktionen. Tyvärr saknas ytterligare detaljer kring bokreferensen. I övrigt kan man läsa om Johannes i flera andra böcker: byns egen bok ”Hörneå – vår by dess historia”, i boken "Hörneforsbygden och brukens historia" och i boken "Hörnefors Historia".

Björnöpolska

Bild 1. Första raden av Johannes Norgrens komposition med syftning på Björnön. Detta låtnamn ger knappast några associationer för utomstående. Ön kallades förr och även nu för Bjennön, en dialektal variant på samma björn. Ön är idag snarast en halvö på grund av landhöjningen. Här hade och har idag byborna mark. Förr var den viktig för fiske, men idag är det mer fråga om sommarstugor. Våren 1901 skedde en hemsk olycka då flera av byns ungdomar drunknande utanför Bjennön, då deras segeleka stötte på en grynna.

Vi ska här fokusera på en annan av Johannes talanger, som spelman och kompositör. En som har uppskattat Becken-Webbens artiklar om Johannes är Allan Abrahamsson. Allan är bördig från Bruket i Hörnefors, men bor nu på Röbäcksslätten söder om Umeå. Han minns Johannes, som spelade tillsammans med Allans farfar. Så här skrev Allan 2012-01-20:

"Trevligt att du tar upp Johannes Norgren i din serie. Jag har positiva minnen av honom. Jag var visserligen liten då i början av 50-talet men det måste ha gjort ett stort intryck på mig som liten grabb. Det var ju en stor händelse när farfar och han spelade tillsammans i farmor och farfars kök."

Johannes blev omtalad för sin musik och sina kompositioner. I material som Allan skickat till Redaktionen framgår att Johannes Norgren fungerade som spelman vid folkdanstävlingar, blev uppmärksammad av professionella orkestrar som reste genom landet, och naturligtvis, spelade på otaliga bröllop och tillställningar. Hans musicerande kulminerade på 1950-talet i utmärkelse som riksspelman.

Hembäcken

Bild 2. Komposition med namnet Hembäcken, en vals. Här var det inte fråga om bäcken i Becken utan om Johannes egen bäck från ungdomens Sunnansjö utanför Nordmaling/Olofsfors.

Johannes kunde inte läsa eller skriva noter, allt var på gehör.”Analoga” noter torde väl leva kvar ett tag till i dagens digitala värld. Förr var det Kantorn som kunde noter, en gammal yrkesroll. I Hörnefors berättas om kantorn Erik Näsman som nedtecknade Johannes kompositioner. Detta bekräftas i bild 2, där Näsman arrangerade musiken år 1948 (Arr.). I bild 1 omnämns istället en Erik Pettersson som ”upptecknare” (Uppt.). Vi låter det vara osagt ifall Pettersson egentligen hette Näsman, eller tvärt om - eller snarare - dessa utgörs av två olika Erik. En annan, ej tidigare tänkt tanke, är ifall det är skillnad på ”nedtecknare” och ”upptecknare”? Frågan lämnas fort, utan svar.

Vi har tyvärr ingen ljudupptagning från Johannes eget spelande. Vi ska dock ge olika ljudprov på hans låtar och hur det kunde ha ljudit i stugorna förr i tiden. Allan Abrahamsson har bidragit med en CD med det fina namnet ”Örongodis”. Det är Bjurhålmar’n - Vilgott Nordberg (boende i Umeå ska sägas) som spelar dragspel på CD:n. Inspelningen är daterad 2003-07-29. Bland låtar som; Under stortallen, Gammskola, Jämt Schå, Meselgöken, etc, återfinns ”Norgrens GL”, med andra ord Johannes Norgrens gånglåt. Genom att trycka på denna länk, så återges en sekvens av Johannes musik. Eventuella ”STIM-pengar” går till minnet av Johannes Norgren. Vilgott Nordberg, som spelat in låten, har givit sitt godkännande enligt Allan.

I inledningen till denna artikel berättade Allan Abrahamsson om hur Johannes och Allans farfar spelade tillsammans. Farfar Abrahamsson blev förevigad på band, och hur detta gick till berättar Allan:

"Jag skulle vilja återknyta till Norgren och min farfar. Jag har en inspelning av farfar från 1953. Tyvärr har jag ingen originalinspelning från Johannes, men lyssnar man på detta kan man få uppfattningen att de var rätt så duktiga tillsammans. Om man lägger sången åt sidan och lyssnar till gitarrkompet så förstår du vad jag menar. Det var inget vanligt ”rockkomp” utan mera fingerspel. Det som har förundrat mig är hur han har kunnat lära sig detta, i Hörnefors. Dyra lektioner var det ju aldrig tal om.

Man får ha överseende med att inspelningen är 60 år gammal, så ljudkvalitén är inte den bästa. Det spelades in på ett ”pappersband”! med hjälp av en Tandbergare. Sture Hörnqvist höll i spakarna."

Ljudfiler tar stor digital plats på vår server, så undertecknad har bantat ned den i längd. I original är inspelningen ganska lång och utgörs av ett flertal låtar som går i varandra. Allan berätta att Johannes Norgren var med om att starta Hörnefors manskör. Denna kör lever vidare och engagerar även många av dagens bybor. Kören berörs i valborgsreportaget på Becken-Webben från år 2009.

Allan berättar vidare att han har sin farfars fiol i sin ägo, fullt spelbar. Fiolen får avsluta denna artikel (bild 3). Det är väl troligt, som Allan skriver, att Johannes Norgrens fiol ”kanske såg likadan ut”.

Fiol från Bruket

Bild 3. En fiol, inte vilket som helst, utan en fiol med hemvist från ”Bruket” i Hörnefors. För nytillkomna läsare kan berättas att ”Bruket” avser en del av samhället Hörnefors, det som förr var centrum kring det gamla järnbruket och sågen.

Fler artiklar kommer, om Johannes Norgren och annat som Allan Abrahamsson skickat till Redaktionen. Dessutom har material strömmat in från en massa ytterligare håll, med intressanta detaljer och bilder. Om senhösten blir regnig och om vintern blir extra kall, ökar tempot på Redaktionen – vi får se vad väder och hemsida bjuder på.  Ett stort tack till Allan Abrahamsson.

Gunnar Engström 2012-11-03

2012-11-04 kom ett mail till redaktionen, från Johannes Norgrens sonson - Erik. Detta med "upp-" och "ned"-tecknare av Johannes kompositioner får sin förklaring.

Jag har med stort intresse läst artikeln om EJ:s musikaliska ådra. Beträffande Erik Näsman och Erik Pettersson är det två olika personer Näsman var helt riktigt kantor men jag tror att Pettersson var tullare placerad i Hörnefors och väldigt duktig gitarrist men jag kan ju minnas fel. Tack för en mycket fin och intressant hemsida.

Hälsningar Erik Norgren sonson till EJ Norgren

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se