Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Julefrid 2014

Reportage

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Julefrid 2014

På Redaktionen har en långledig julhelg börjats. Detta innebär inte ledighet från det redaktionella arbetet på Becken-Webben, nej tvärt om. Dagen till ära var kylan beständig, med snö på tallegren och granen den granna. En promenad runt byn bjöd på vackra scener – som vi här ska se.

Dagen är kommen till vår by,
då Julens frid sig lägga.
Allt arbete är klart, och ro
i nattens timma sänka.
då sol kort övergå,
till mörker i sky.

Åker med gammal lada

Bild 1. Åker i byn, med en 200 år gammal lada till höger. Solen kommer inte mycket högre än så här (viss underskattning), den 20 december anno 2014.

Rehnmarks

Bild 2. Vinterväg genom Becken byn, här ses Rehnmarks hus.

Skog

Bild 3. Skogen är majestätisk i vinterskymning.

Lena på väg

Bild 4. Vägen nedom Bumyrbacken i riktning mot E4 långt där borta. Figuren på vägen heter Redaktör Lena Lindholm.

Olgas

Bild 5. Olgas - så kallas huset sedan urminnes tider, ett namn som lever kvar hos skribenten sedan sista århundradet av förra årtusendet - förmedlat av farmor Ebba. Idag varken bor eller finns Olga kvar, och namnet borde uppdateras.

Gunnar Engström, 2014-12-20

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se