Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Läsare berättar

Hörneåbor berättar

Hörneforsbor berättar (inklusive alla andra med anknytning till bygden)

Läsarnas bidrag (äldre sida kvarstår)

>>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Läsare berättar

På Becken-Webben fanns en titelsida "Hörneåbor berättar minnen och historier". Med åren har det även dykt upp en mångfald av berättelser från annat håll, från Hörnefors och annorstädes från landets olika "hörn". Sådana berättelser har rört exempelvis Ågern, Hamnskär, Bruket, och Fabriken och därmed passat in på respektive område. Vi samlar detta till en ny rubriksida "Läsare berättar", som delar sig i historier om Hörneå respektive om Hörnefors.

Det är långt ifrån enbart Hörneå och Hörneforsbor som hör av sig till Becken-Webben. Raden av bidragande "distansskribenter" börjar bli omfattande. Alla är välkomna med historier som passar i i det som skrivs på hemsidan.

Dessutom får även en annan tidigare och äldre rubriksida "Läsarnas bidrag" höra hemma här.

Radio Becken ca 1920

Gunnar Engström, 2017-02-28

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se