Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Lenas motion om motion och historia

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Lenas motion om motion och historia

Hörneå och Hörnefors bjuder på många intressanta promenadstråk, som kombinerar motion, vackra vyer, intressant natur, och intressant historia. Till Redaktion kom ett mail 2020-02-05 som tangerar dessa ord, ett mail från Lena X. Lena önskar vara anonym, och skrev så här:

Hej!
Jag brukar ofta vara inne på er hemsida och läsa, och blir så imponerad över vilken intressant historia som finns här. Många byar (exempelvis Sörmjöle och Röbäck i Umeås södra område) har ju någon form av promenadrunda med informationsskyltar, är det något som någonsin varit på tal i Hörnefors vad du vet? Jag tycker det är lite synd att det inte finns någon sådan runda.
Lena (anonym)

Lenas mail är som en "motion" till Becken-Webben, att kombinerad promenad och historia. Vi inventerar:

Umeå Kommun - annonserar en runda som heter Hörnefors Runt, att studera i denna länk. Rundan är 10 km. Med transportsträcka till och från Hörneå by blir det ca 16 km. På enstaka håll finns informationstavlor som berättar historia, exempelvis på bruket.

Hörneå by - annonserar om stigar att prova. Stigarna har ganska glest med skyltar, ofta en skylt vid stigens start och har man tur hittar man nästa skylt på platsen dit man ska. Känner man inte till skogen finns risk att man inte kommer dit man önskar, eller ens kommer tillbaka. Några exempel är "poststigen", och andra kan ses i nedanstående två bilder från artikeln Året i bild 2011, och inslaget om Utmärkning av leder och kulturminnen.

Märkningsexpedition

Bild 1. En delegation bestående av SvenEric Bergström och Lena Lindholm samt två full-lastade cyklar gav sig av på denna första utmärkningsexpedition.

Gravröse i Hörneå

Bild 2. Poststigen, Stenbrottet, tre rösen, spånhyveln och Sandströmsberget försågs med skyltar och vägmarkeringar under denna första arbetsdag.

Hörneå Fiskevårdsområdet - har många röjda fiskeleder utmed Hörnån. Där finns vindskydd och grillplatser, avsedda för kort-betalande fritidsfiskare, men kan även rekommenderas för den som uppskattar vacker natur.

Ett exempel som passar bra in på Lenas motion gäller Övre Bruket, där industrikultur, blandas med svenska historia och fiske. Där har Umeå Kommun satt upp några skyltar som berättar om det gamla bruket. Hit går även den så kallade stridsfältsvandringen under Dunkers dag den 5:e juli, varje år sedan kulturhuvudstadsåret 2014. Denna kulturdag delas av Svenska Kyrkan, Försvarsmakten och av Umeå Kommun.

Bjännsjön runt

Bild 3. Bra skyltar exemplifieras här av Essingeleden, direkt från byn Bjännsjö, att läsa mer om i en nylig artikel Bjännsjön runt.

Bjännsjön runt

Bild 4. Vandring kombinerat med historia är en bra idé.

Lenas idé kanske tas upp av Umeå Kommun. Som Lena skriver finns det mycket historia i Hörnefors med omnejd. Becken-Webben har sitt säte i den lilla byn Hörneå utanför Hörnefors och i utkanten av Umeå Kommun. Med lite tur läses dessa rader av någon ansvarig inom Kommunen.

Gunnar Engström, 2020-02-05

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se