Hörneå bys hemsida
web-redaktör:
lena.lindholm
kontakt

Miriam och Gustav

Släkthistoria

Hörneås historia

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Artikel 10

Miriam och Gustav

- någonstans i Sverige

Vi ska återge ytterligare några bilder ur byborna Gustav och Miriam Jonssons gamla album. Där fanns många bilder som Algot Engström tagit, och som scannats av. Vissa bilder var lite osäkra, huruvida Algot haft ett finger med i spelet.

Bild 1. Vi tar oss friheten att visa en bild från Miriam Jonssons (f.Forsberg) unga år. Kanske är det taget vid tiden för det föregående fotot, 1932. Fotot är lite artistiskt komponerat, kanske med undantag av klädstreck och några klädnypor till höger. Fotograf förblir okänd, dock ej omöjligt Algot Engström. 

Denna artikel hade nog inte tillkommit om det inte varit för Britt Lundbergs omedelbara kommentar till den föregående artikeln, med titeln ”Miriam Jonsson - fotot från Långed” (2012-11-04). Läsaren Britt Lundberg (f. Eriksson) skickade ett e-mail och förtydligade året för då Gustav och Miriam gifte sig, 1944. Denna uppgift pulvriserade skribentens illusion om Långedsfotot från 1932, att fotot kunde vara från tiden då Miriam flyttade till Becken by.

Bild 2. I föregående artikel stötte vi på Yngve Forsberg, då ca 5-6 år 1932. Yngve var en kusin till Miriam Forsberg. Detta foto troddes först visa Yngve några år senare, men det förblir oklart. Båtmössan antyder 1940-tal. Till höger ses Miriam. I bakgrunden till vänster känner man igen hörnet på ekonomibyggnaden från Långed, samma som i bilden från 1932 (med lite god fantasi).

Att gifta sig under brinnande världskrig är intressant. Årtalet 1944 rasslade till i minnet av foton ur Gustav och Miriams samling. I synnerhet erinrar man sig en udda huskonstruktion, och en massa omplåstrade sjuksköterskor.

Bild 3. En stilstudie i design, från 1940-talet. Det är nog liv i luckan, och livat i holken med dragspel. Kanske står Gustav Jonsson bakom kameran. I originalbilden med bättre upplösning tycker man sig ej hitta Gustav bland gossarna.  

Meningen med denna artikel var inte att reda ut Gustav och Miriam Jonssons privatliv 70 år tillbaka i tiden. Ett giftermål 1944 antyder dock möjligheten att de träffades under beredskapstiden, under 2:a världskriget. Denna romantiska illusion har inte säkert med verkligheten att göra, men får här utgöra en intressant teori.

Bild 4. Samma arkitektoniska mästerverk som i bild 3, men med omplåstrade sjuksköterskor. Röd pil visar Miriam Forsberg, sedermera Miriam Jonsson i Becken by. 

I bilderna 3 och 4 demonstreras en byggnad av udda sort. Man kan tro att den ritats av en arkitekt och designer av yppersta klass. Runda former och excess i plywood och masonite. Snarare utgör byggnaden en kompromiss av; funktionalitet, vikt, enkel tillverkning och kostnad. Byggnaden torde inte stå emot något större fientligt angrepp.  

Bild 5. På ett annat foto har de omplåstrade sköterskorna radat upp sig. Det verkar vara rätt allvarliga skador som demonstreras, med stora bandage på och runt huvudet. Resten av kroppen tycks ha klarat sig betydligt bättre.

Kanske är den käcka byggnaden en prototyp till Polarvagnen - husvagnen från Dorotea. Mer troligt är byggnaden en militär, nästan flyttbar, förbandsplats. Med förbandsplats menas sjukvård – enligt bild 4 - och inte ett logement för ett militärt förband – som bild 3 snarast antyder om än med civilklädda gossar.

Gustav Jonsson

Bild 6. Gustav Jonsson i M39 ull-uniform, och på kragen noteras luftvärnsmärken. Tyget var stadigt och stickigt, men möjliggjorde ett stiligt sätt att uppvakta Miriam på.  

Denna lite udda och hypotetiska artikel har kommit till sitt slut. Det är lika troligt att Gustav och Miriam lärt känna varandra på annat sätt, träffats på ett ”kondis”, en buss, eller annorstädes. Läsare må ha överseende.  

Gunnar Engström, 2012-11-04

Har Du något att berätta? Maila Din berättelse eller artikel till redaktionen.

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se