Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Nordmaling - Levar runt

Reportage

<<<>>>

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nordmaling - Levar runt

Samhället Nordmaling, 20 km söder om Hörneå/Hörnefors, är en kommun på länsgränsen mellan Västerbotten och Västernorrland/Ångermanland. Hit åker man ofta för att handla - kvalitet på landsort. Landsortsparadoxen gör sig gällande, bra kvalitet till bra priser. Inget "slit och släng".

Nordmaling

Bild 1. Haeggmans Guld slog igen för några år sedan i Nordmalings centrum.

"Jag har jobbat över 50 år så jag har gjort rätt för att få vara ledig" - så sa den siste ägaren av Haeggmans Guld, Maj-Lis Vestermark i en artikel i Västerbottens-Kuriren 2018. Där framgår att det var Otto Engelbert Haeggman som startade verksamheten år 1884. Den nuvarande lokalen byggdes vid början av 1900-talet.

Nordmaling

Bild 2. Storgatan i Nordmaling bjuder på intressant arkitektur från gammal tid.

Nordmaling har en del intressanta byggnader, exempelvis i bild 2. En annan sevärdhet är det gamla Åhléns-huset, som idag bland annat inrymmer en bra skoaffär. Åhléns var ganska litet, i två våningar, och det lilla formatet var fascinerande i jämförelse med Åhléns i större städer.

Nordmaling

Bild 3. Utåkersvägen, och vägens namn talar sitt tydliga språk, att man nu lämnat Nordmalings centrum. Via en genväg tvärs över åker, skog och bergsknalle når man grannbyn Levar.

Vägskylten i bild 3 är intressant. Den varnar för tjälskador i vägen. Exakt vad den svarta klumpen i triangeln vill mena är oklart, kanske symboliseras en bula eller ett hål i vägbanan. En skylt som Trafikverket bör ta upp i sitt register.

Levar

Bild 4. Levar by, där finns en vacker bäck.

Byn Levar är granne, eller snarare del av Nordmaling. Levar är gammalt, äldre än Nordmaling, och omnämns på tidigt 1400-tal i det så kallade Järnäsbrevet. På den digitala kartan i mobilen ses en sjö inte långt upp i skogen, och från den kommer bäcken i bild 4. När man står på bron över bäcken ses vid sidan en stenkista, kanske en fördämning från en tidigare kvarn eller en såg, eller ett tidigare brofundament (se bild 4).

Levar

Bild 5. En uråldrig snöplog står vid vägkanten i Levar by. Det har vuxit upp ett träd mitt genom plogen. Man vågar nog tro att trädet är ca 50 år, men plogen ser äldre ut än så. Ett ovanligt kulturföremål, som kunde ha platsat på ett museum hos Trafikverket.

Levar

Bild 6. En ovanlig husbil, museal även denna, ganska professionellt byggd, på en gammal Volvo lätt lastbil, kanske en "Volvo Snabbe".

Levar

Bild 7. Levar Hotell, med gammal kultur.

Den nuvarande byggnaden i bild 7 är från år 1827, byggd av sockenskrivaren och verksägaren Jonas Arctaedius. Det första gästgiveriet i Levar tillkom redan 1604, i samband med att kustvägen byggdes. Mer om denna väg står att läsa på annat håll inom Becken-Webben, om byn Ängersjö.

Skribentens förfäder drev gästgiveri i Ängersjö, med början på 1600-talet, ca 15 km norrut på kustvägen från Levar. Detta blir intressant, med anledning av ett mail till Redaktionen 2020-02-10. Mailet kom från Christer Engman som ställde en fråga om möjligt släktband. Christer hade läst på Becken-Webben om Ängersjö, och Christer hör själv till släktgrenen Engman från samma by. Christer, som bor i Strömsbruk i Hälsingland, funderade på släktskap med Skribenten. Ja, så visar det sig vara, från en gemensam anfader i 1700-talets Ängersjö, en släkt som kan följas bakåt till 1400-talet. Alla människor har ju släktled sedan urminnes tider, man i detta fall handlar det om källmaterialet, mestadels gamla kyrkoböcker och skattelängder.

Ett par generationer senare, runt 1800 dyker, dyker släktgrenen Arctaedius upp på Christers sida. Detta är ju rimligen samma Arctaedius som tog över gästgiveriet i Levar, Jonas Arctaedius. På wikipedia omnämns en Olof Arctaedius som gjorde modifieringar av byggnaden 1850. Detta namn återfinns i Christers antavla (1816-1882), men däremot inte fadern Jonas Arctaedius. Det kan röra sig om olika grenar av samma släkt, vilket vi inte utvecklar mer här och nu. Dock måste kopplingen till Peter Artedi göras.

Peter Artedis farfar tog sig namnet Petrus Martini Arctaedius, en bakgrund som bondson men som blev kyrkoherde i Nordmaling och komminister i Umeå landsförsamling. Petrus Martini gifte sig med Anna Olofsdotter Grubb, en känd "kyrkosläkt" från den så kallade Bureätten söder om Skellefteå.

Vi ska inte återberätta hela historien om Peter Artedi, som finns väl beskriven i böcker men även på Wikipedia, men när Nordmaling berörs måste den akademiska världshistorien nämnas. Peter var nära vän med den något yngre Carl von Linné, även han prästson. Det sägs vara just Peter Artedi som under en tid i Nordmaling gjorde en systematisk katalogisering och karta över bygdens flora. Denna systematik tog Carl von Linné över i sitt eget livsverk, vilket Carl inte fördöljer. Peter Artedi blev annars känd för sitt fortsatta arbete med att systematisera fiskarnas värld. Peter drunknade i en kanal i Amsterdam hösten 1735. Detta var inte i ett dykexperiment efter fisk, utan hände olyckligt efter en bra middag tidigare på kvällen.

Det sägs vara Peter Artedi som inspirerade till Linnés Lapplandsresa 1732. Det är nog inget sammanträffande att det var just här, i höjd med Umeå, som Linné försökte ta sig tvärs över landet till Norge. Linné blev trött på myggen i höjd med Lycksele och vände åter mot kusten. Ett nytt försök gjordes i höjd med Luleå, vilket lyckades bättre. Skribenten har uppträtt som Carl von Linné, till häst, vilket måste rekapituleras med denna länk, ett sammanträffande.

Nordmalings kyrka

Bild 8. Kyrkan i Nordmaling är från sent 1400-tal. Här har släkten Arctaedius hållit mången predikan.

Kyrkan i Nordmaling vandaliserades av ryssen år 1721. Om ryssens härjningar på 1700-talet utmed norrlandskusten kan läsas mer om på annat håll inom Becken-Webben. Man finner även mycken läsning om ryssens återkomst på 1800-talet.

Nordmalings kyrka

Bild 9. Klas Engmanmuseet ligger i anslutning till kyrkan i Nordmaling.

Klas Engman var en konstnär från Ängersjö. Att Klas museum (bild 9) ligger i anslutning till Nordmalings kyrka kan vara en slump. Annars känns kopplingen mellan släkten Engman och kyrkans Arctaedius igen från berättelsen ovan.

Ett axplock kring Nordmaling och Levar, och även Ängersjö fick del utrymmet i denna artikel. Tyvärr var vädret lite gråmulet denna dag anno 2020 för 6.8 km vandring i kulturbygden Nordmaling och Levar.

Gunnar Engström, 2020-02-15

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se