Hörneå bys hemsida
web-redaktör: lena.lindholm@becken.se
kontakt

Nya Bruksdammen och Fisktrappan

Bruket i Hörnefors

Startsida

Hörneå bys hemsida www.becken.se

Nya Bruksdammen och Fisktrappan

Titelsidan om Bruket har under åren genererat många mail och bilder från läsare. Här återkommer vi till den gamla delen av Hörnefors där dåtidens järnbruk låg. Orsaken till detta är ett mail från en läsare som önskar vara anonym. Han skrev även berättelsen om dynamit för att spränga is i Hörneån. Signaturen SC berättar att han är född i Norrbyn, uppvuxen i Hörnefors, men bor nu i Umeå. Så här skrev SC i ett mail till Redaktionen 2020-05-11;

Hej på er.
Så jag har en tanke att försöka putsa upp och göra wikipedia sidan om Hörneån/Hörnån mer informativ. Jag har läst dessa två böcker:

-Hörnefors Historia, Olofsson (1964)
-Hörneforsbygden och Brukens Historia (1982)

Av de två är den senare den mest underhållande, redigerad av André Hammarberg som den är. Jag mötte honom i min barndom, kanske var jag tretton år och han var en riktig myntsamlare (han kallade det att vara en 'numismatiker'), och lät mig känna historien om Krösus och så vidare. Han, min Far och två tre till är de mest enastående män jag någonsin träffat. Hursomhelst .. ingenstans i dessa två böcker framgår det när fisktrappan i dammen i Hörnån byggdes. Jag gissar att det var någonstans efter kriget, kanske 50-60 talet. Känner du någon som vet mer om det. Jag har letat på din hemsida men tror inte det står där.

Allra vänligaste hälsningar, SC

Man får intryck att SC ser Hörneå hemsida som en websida för vattendraget Hörneån, även känt som Hörnån. Hörneå hemsida, även känd som Becken-Webben, har sin grund i byn med samma namn, Hörneå. Byn Hörneå är även känd som "Bäcken" efter den bäck som sedan urminnes tider rinner genom byn. Således förvirrande mellan åar, bäckar och byar.

SC nämner två böcker som både är refererade på Becken-Webben. Hörnefors historia är en ganska tung skrivelse om summerar Mo & Domsjö AB's epok i Hörnefors. Boken Hörneforsbygden och Brukens Historia är en samling av berättelser. Båda är mycket läsvärda, men den senare är dessutom underhållande.

SC's mail var intressant, och i synnerhet detaljen om "fisktrappan". Detta ord löser ett mysterium som Skribenten funderat på i många år, om ett foto i Algot Engströms arkiv. Där finns två foton, som uppenbart är fotat vid Bruksdammen, men där man ser en konstruktion som inte förstods förrän nu. Vi börjar historien om den "nya" bruksdammen med den tavla som Per-Eddie skickade bild av till Redaktionen för några år sedan, se bild 1. Notera att den "nya" dammen är ca 80 år gammal.

Bruksdammen Hörnefors 1939

Bild 1. Tavlan som Per-Eddie har hemma på väggen.

Till vänster i bild 1 ses den gamla bruksdammen som ersätts av en betongkonstruktion. Till höger ses dåtidens vatten- och brandtorn, en byggnad som även inrymde en tvättstuga. Om dessa detaljer kan man läsa mer om i ett mail från Hans Näslund. Hans Näslund berättade även att den nya dammen byggdes vid början av 1940-talet. Där och då tar dagens bildkavalkad vid. Fisktrappan, det egentliga förmålet för denna artikel ses i bild 7.

Dammen på Bruket i Hörnefors

Bild 2. Samma torn ses i detta foto av Algot Engström, 1940-tal. Nedanför tornet ses den nya dammen byggd i betong. Tornet står ännu kvar i denna bild. I förgrunden ses vattentuben till Sulfitfabriken 2 km nedströms Hörneån. Man noterar att det inte finns en tegelbyggnad till vänster i bild, ett turbinhus som tillkommer senare, se kommande bilder.

Nya bruksdammen

Bild 3. Vattentuben ur en annan vinkel än den i bild 2. Algot har fotat från dammens vall.

Nya bruksdammen

Bild 4. Nya dammen ur ännu en vinkel, nedströms Hörneån. Tornet står kvar.

Tornet rivs

Bild 5. Tornet rivs.

Nya bruksdammen

Bild 6. Här ses dammen från den norra/östra sidan av ån, ungefär där tornet och tvättstugan stod. Nu noteras en tegelbyggnad ha tillkommit, och som finns kvar än idag. Vattentuben till fabriken utgår från tegelhuset, och i övrigt förmodas huset ha inrymt en vattenturbin och elgenerator.

Fisktrappan

Bild 7. Här har en träkonstruktion byggts, som tack vare mailet från SC får sin förklaring, en fisktrappa. Fotot är ett av två av Algot Engström, och borde vara 1940-tal. Fisktrappan ses ej i föregående bild 6.

Nya bruksdammen

Bild 8. Den nya dammen var säkert en stor attraktion då den stod klar. Algot har en rad foton från dammen.

Nya bruksdammen

Bild 9. Nya bruksdammen, en vårdag med islossning.

Nya bruksdammen

Bild 10. Mycket vatten i dammen.

Nya bruksdammen

Bild 10. Dammen ur ett annat perspektiv, en sommardag.

Judith Engström vid bruksdammen

Bild 11. Ett konstnärligt foto av Algot. Brorsdottern Judith Engström sitter nedanför den nya betongdammen. Utifrån Judiths födelseår och ungefärlig ålder i bilden då fotot togs, bör den vara från tidigt 1940-tal.

Bilderna i denna artikel sammanställdes får många år sedan, men har inte blivit publicerade förrän nu, tack vara SC's uppgifter om en "fisktrappa". Vi tackar signaturen SC för denna information.

Gunnar Engström, 2020-05-23

 

Besökare

Hörneå bys hemsida www.becken.se